Europska rada
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada Európy: Slovensko má zastúpenie v novom expertnom výbore pre strategické súdne spory proti účasti verejnosti


Riadiaci výbor pre médiá a informačnú spoločnosť pod Radou Európy zvolil slovenského experta za člena nového expertného výboru pre strategické súdne spory proti účasti verejnosti (SLAPP). Je ním Željko Sampor. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) na svojom webe doplnilo, že svoje zastúpenie má v tomto expertnom výbore aj Holandsko, Estónsko, Chorvátsko, Rumunsko, Veľká Británia či Ruská federácia. Hlavnou úlohou expertného výboru bude v priebehu nadchádzajúcich dvoch rokov vypracovať návrh Odporúčania o strategických žalobách proti účasti verejnosti. Vychádzať bude predovšetkým z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, z Odporúčania Rady Európy o ochrane žurnalistiky a bezpečnosti novinárov a ďalších mediálnych aktérov a relevantných dokumentov prijatých na pôde Rady Európy.

Strategické žaloby proti účasti verejnosti MK SR charakterizovalo ako osobitnú formu obťažovania, ktoré sa čoraz viac používajú proti novinárom a ďalším osobám aktívnym v ochrane verejného záujmu. Zámerom týchto žalôb je podľa neho cenzurovať, zastrašovať, odradiť alebo umlčiavať kritikov tým, že ich zaťažia nákladmi na právnu obhajobu až dovtedy, kým upustia od kritiky alebo prestanú klásť odpor. Rezort kultúry priblížil, že ide o neopodstatnené či prehnané žaloby iniciované štátnymi orgánmi, obchodnými korporáciami alebo mocnými jednotlivcami proti slabším stranám, ktoré vo veci verejného záujmu vyjadrujú kritiku alebo uverejňujú správy nepríjemné pre žalobcov.

Viac..  Michal Šimečka: Priblížili sme sa k tomu, aby Tisovu ulicu vo Varíne museli premenovať

„Strategické súdne spory proti účasti verejnosti sú jednou z dôležitých tém najmä v oblasti ochrany novinárov, ktorá je aktuálnou v celospoločenskom meradle aj na Slovensku,“ zhodnotilo ministerstvo. Zároveň dodalo, že v danej súvislosti sa intenzívne rokuje tiež na úrovni Európskej únie, kde sa momentálne pripravuje balík opatrení spojených s týmto typom súdnych sporov. Pre zaistenie synergií a v záujme zabránenia duplicity v európskej a medzinárodnej úprave bola v tomto smere nadviazaná aj spolupráca s Európskou komisiou. Ochrana novinára pred takzvanými SLAPP žalobami je tiež otvorená v rámci prípravy dokumentu Media Freedom Act. Na Slovensku sa jej na národnej úrovni venuje MK SR a Ministerstvo spravodlivosti SR.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

putin

Rusko vystúpilo z Rady Európy

Rusko sa rozhodlo k 15. marcu vystúpiť z Rady Európy. Referuje o tom spravodajský web …