Komisia
PHOTO: © European Union.

Európska komisia predstavila novú stratégiu normalizácie


Európska komisia (EK) v stredu predložila novú stratégiu normalizácie, v ktorej predstavuje európsky prístup k normám v rámci jednotného trhu i na celom svete. Stratégia má posilniť globálnu konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ), dosiahnuť odolné, zelené a digitálne hospodárstvo a začleniť demokratické hodnoty do technologických aplikácií.

Ako EK informovala v tlačovej správe, k stratégii je pripojený návrh na zmenu nariadenia o normalizácii, správa o jeho vykonávaní a ročný pracovný program EÚ pre európsku normalizáciu na rok 2022. „Dnešnou stratégiou vyjadrujeme úplne jasné stanovisko, pokiaľ ide o naše priority v oblasti normalizácie, a vytvárame podmienky na to, aby sa európske normy stali globálnymi referenčnými hodnotami,“ skonštatoval eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Stratégia zahŕňa návrhy piatich kľúčových súborov opatrení, ako napríklad predvídať, stanovovať priority a riešiť potreby v oblasti normalizácie v strategických oblastiach. Ďalej sú to zlepšenie riadenia a integrity európskeho systému normalizácie, posilnenie vedúceho postavenia Európy v oblasti globálnych noriem, podpora inovácií a príprava ďalšej generácie odborníkov na normalizáciu.

Viac..  Peter Pollák: Sme súčasťou najväčšej európskej politickej rodiny

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Nový prístup zameraný na dosiahnutie celosvetového vedúceho postavenia v oblasti noriem EÚ

Komisia predložila novú stratégiu normalizácie, v ktorej predstavuje prístup k normám v rámci jednotného trhu, …