súdy, právo, justícia
PHOTO © European Union

Všeobecný súd zamietol žalobu poľskej firmy, podľa ktorej EK nežiadala od Gazpromu dostatočné záväzky


Všeobecný súd Európskej únie zamietol žalobu poľskej energetickej firmy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG), podľa ktorej záväzky, ktoré Európska komisia (EK) v roku 2018 uložila ruskej plynárenskej firme Gazprom s cieľom chrániť hospodársku súťaž, sú neúplné a nedostatočné. Všeobecný súd EÚ o svojom rozhodnutí informoval v stredu.

EK v rokoch 2011 až 2015 prešetrovala Gazprom v súvislosti s dodávkami plynu do Bulharska, Českej republiky, Estónska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Poľska a Slovenska. V roku 2015 EK poslala Gazpromu námietky, v ktorých mu vytýkala, že zneužíva dominantné postavenie. Komisia uviedla, že stratégia Gazpromu zahŕňa tri skupiny potenciálne protisúťažných postupov. Po prvé Gazprom stanovil územné obmedzenia v rámci svojich zmlúv o dodávkach plynu, ktoré uzatvoril s veľkoobchodníkmi. Po druhé tieto územné obmedzenia umožnili Gazpromu nekalú cenovú politiku v Bulharsku, Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku. A po tretie Gazprom podmienil svoje dodávky plynu do Bulharska a Poľska získaním určitých záruk zo strany veľkoobchodníkov, pokiaľ ide o infraštruktúru na prepravu plynu. Tieto záruky sa týkali najmä toho, že poľská firma PGNiG, ktorá je poľským veľkoobchodníkom, bude súhlasiť s posilnením kontroly zo strany Gazpromu pri riadení investícií na poľskom úseku plynovodu Jamal.

PGNiG sa domnievala, že záväzky, ktoré EK Gazpromu uložila, sú nedostatočné. Všeobecný súd EÚ žalobu zo strany PGNiG zamietol s odôvodnením, že napadnuté rozhodnutie nie je poznačené nijakými pochybeniami. Podľa súdu aj keď sa Gazprom snažil posilniť svoju kontrolu nad riadením investícií na poľskom úseku plynovodu Jamal, nič to nemení na tom, že v štádiu prijímania konečných záväzkov to bol prevádzkovateľ poľského úseku plynovodu Jamal, poľská spoločnosť Gaz-System S.A., kto vykonával rozhodujúcu kontrolu nad investíciami.

Viac..  M. Beňová: Rozširovanie EÚ posilňuje stabilitu a je v našom strategickom záujme

Všeobecný súd zamietol žalobný dôvod aj v súvislosti so záväzkami v oblasti cenových postupov. Nový cenový postup totiž stanovuje najmä súlad s cenovými usmerneniami začlenenými do záväzkov a možnosť predložiť prípadné spory rozhodcovskému súdu zariadenému v rámci EÚ. Podľa Všeobecného súdu EÚ sa EK nedopustila zjavne nesprávneho posúdenia ani, pokiaľ ide o záväzok, ktorým sa zavádza mechanizmus na účely zmeny miesta dodávky plynu.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rakety dopadli na poľské územie, hlásia dve obete. Reaguje Heger aj Remišová

V poľskej dedine Przewodów pri ukrajinských hraniciach v utorok podľa poľských médií zomreli dvaja ľudia …