Ilustračné foto PHOTO: © European Union

Eurobarometer: EP by mal podľa Európanov chrániť najmä demokraciu, pre Slovákov je prioritou sloboda pohybu


Podpora Európskej únie a Európskeho parlamentu sa počas pandémie ochorenia COVID-19 v priemere v EÚ zvýšila. Na Slovensku vzrástla podpora EP, členstvo v EÚ však vníma pozitívne menej ľudí. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktoré boli zverejnené v utorok.

Hodnoty: Parlament ako ochranca demokracie či slobody pohybu

Takmer tretina respondentov v celej EÚ (32%) si v prieskume vybrala demokraciu ako najdôležitejšiu európsku hodnotu, ktorú by mal Európsky parlament obhajovať. Na druhé a tretie miesto zaradili občania EÚ slobodu prejavu a myslenia (27%) a ochranu ľudských práv v EÚ a na celom svete (25%). Občanov znepokojuje rastúci extrémizmus, šírenie dezinformácií a oslabovanie právneho štátu.

Tieto výsledky zodpovedajú nedávnemu prieskumu o budúcnosti Európy, ktorý bol zverejnený Európskym parlamentom a Európskou komisiou v januári. V rámci neho sa deväť z desiatich Európanov zhodlo na potrebe ďalšieho úsilia zameraného na posilnenie demokracie v EÚ.

Respondenti v jedenástich členských štátoch EÚ zaradili ochranu demokracie na prvé miesto. Išlo o Švédsko, Nemecko, Fínsko, Taliansko, Dánsko, Rakúsko, Luxembursko, Maltu, Poľsko, Česko a Maďarsko. Občania v Česku a Maďarsku zaradili na prvé miesto okrem ochrany demokracie aj ochranu ľudských práv.

Na Slovensku zaradili respondenti na prvé miesto slobodu pohybu (35%). Za druhú najdôležitejšiu hodnotu, ktorú by mal obhajovať Európsky parlament, si občania zo Slovenska zvolili slobodu prejavu a myslenia (28%), na treťom mieste skončil právny štát (26%) a v tesnom závese ochrana demokracie (25%).

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola v tejto súvislosti vyhlásila: „Ako správne uvádzajú občania, obrana demokracie je tá najdôležitejšia európska hodnota. Nemôžeme považovať demokraciu za samozrejmosť. Extrémizmus, autoritárstvo a nacionalizmus sú dnes rastúcimi hrozbami pre náš spoločný európsky projekt.”

Priority občanov: verejné zdravie a boj proti chudobe

Parlament by sa mal podľa občanov EÚ naďalej prioritne venovať najmä oblasti verejného zdravia (42%), boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (40%) a opatreniam proti zmene klímy (39%). V priemere EÚ zdôrazňujú boj proti zmene klímy ako prioritu pre Európsky parlament najmä mladí ľudia.

Priority Európskeho parlamentu z pohľadu respondentov na Slovensku sú podobné: na prvé miesto zaradili verejné zdravie (50%), na druhé miesto boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (38%), na tretie miesto podporu hospodárstva a vytváranie nových pracovných miest (37%), pričom opatrenia proti zmene klímy (33%) na Slovensku tesne predbehla poľnohospodárska politika (34%).

Viac informácii o Únii a využívaní fondov EÚ

Z výsledkov výskumu vyplýva, že občania EÚ sa chcú dozvedieť viac o fungovaní Únie. Informácie o konkrétnom vynakladaní prostriedkov EÚ by boli najzaujímavejšie pre 43% respondentov v EÚ (47% na Slovensku). Občanov zaujímajú aj informácie o konkrétnych dôsledkoch európskej legislatívy v ich členskom štáte (30% v EÚ, 23% na Slovensku), konkrétne aktivity poslancov z ich členských štátov (29% v EÚ, 26% na Slovensku) a úsilie EÚ zamerané na prekonanie pandémie ochorenia COVID-19 (29% v EÚ aj na Slovensku). Respondentov z Slovenska zaujímajú aj informácie o tom, čo konkrétne urobila alebo zmenila Únia v ich obci, regióne či krajine (30% na Slovensku, 28% v EÚ), aké sú ich práva ako občanov EÚ (27% na Slovensku, 28% v EÚ) a aký konkrétny vplyv majú európske politiky a rozhodnutia na nich osobne (25% na Slovensku, 22% v EÚ). “Občania žiadajú a zaslúžia si viac informácií o konkrétnom vplyve politík a rozhodnutí EÚ na ich každodenný život. Ľudia by mali vedieť, na čo sa vynakladajú peniaze,” vyhlásila predsedníčka EP Roberta Metsola.

Viac..  M. Beňová: Zvyšovanie podielu žien v riadiacich pozíciách posilní rovnoprávnosť

Európsky parlament v minulosti zdôraznil, že vyplácanie prostriedkov z fondov obnovy EÚ by malo byť založené na jasných a schválených plánoch, malo by podliehať dôslednej kontrole, malo by byť transparentné a malo by závisieť na rešpektovaní základných demokratických hodnôt EÚ.

Podpora EÚ a EP

Podpora Európskej únie a Európskeho parlamentu sa v priemere v celej EÚ počas pandémie ochorenia COVID-19 zvýšila. Väčšina občanov EÚ (58%) chce, aby Európsky parlament v budúcnosti zohrával dôležitejšiu úlohu. Na Slovensku rovnaký názor vyslovilo 32% opýtaných.

Podiel respondentov z celej EÚ, ktorí majú pozitívnu predstavu o Európskom parlamente, vzrástol od roku 2015 o 12 percentuálnych bodov a oproti roku 2019 o tri percentuálne doby – na aktuálnych 36%. Neutrálnu predstavu o Európskom parlamente má 45% občanov EÚ a 17% vníma Parlament negatívne. Tieto výsledky zodpovedajú výsledkom Štandardného prieskumu Eurobarometer Európskej komisie z jari 2021, ktorý ukázal, že Európsky parlament je pre občanov Únie najdôveryhodnejšou inštitúciou EÚ.

Na Slovensku má pozitívnu predstavu o Európskom parlamente 25% respondentov, teda o šesť percentuálnych bodov viac ako v roku 2015. Neutrálne vníma Parlament 50% opýtaných na Slovensku a negatívne 23% respondentov.

Väčšina občanov EÚ (62%) považuje členstvo svojej krajiny v Európskej únii za dobrú vec a 9% za zlú vec. V roku 2015 považovalo členstvo v EÚ za dobrú vec 55% a za zlú vec 15% respondentov z EÚ. Už druhý rok po sebe ide o najväčšiu podporu členstva v EÚ medzi všetkými občanmi Únie od roku 2007. Na Slovensku považuje členstvo krajiny v EÚ za dobrú vec 39% respondentov, v roku 2015 to bolo 48% opýtaných.

Takmer tri štvrtiny respondentov (72% v celej EÚ a rovnaké percento na Slovensku) uviedlo, že ich krajina má prospech z členstva v EÚ. Väčšina opýtaných (63% v EÚ a 52% na Slovensku) vyjadrila optimizmus v súvislosti s budúcnosťou EÚ.

Súvislosti

Minuloročný jesenný prieskum verejnej mienky Eurobarometer Európskeho parlamentu sa uskutočnil v dňoch 1. novembra až 2. decembra vo všetkých 27 členských štátoch. Prieskum sa realizoval formou osobných rozhovorov a v dôsledku obmedzení vyplývajúcich z pandémie ochorenia COVID-19 bol v nevyhnutných prípadoch doplnený rozhovormi online. Celkovo prebehlo 26.510 rozhovorov a výsledky na úrovni EÚ boli vážené podľa počtu obyvateľov každého členského štátu Únie.

Komplexné výsledky sú k dispozícii tu.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Prieskum: Európania sa cítia sebavedomí pri spravovaní svojich osobných financií

Celkovo 86 % Európanov tvrdí, že sa cítia sebavedomí pri spravovaní svojich osobných financií a …