benova

M. Beňová: Pandémia zastavila včasnú diagnostiku onkologických ochorení

Plénum Európskeho parlamentu sa bude na tohto týždňovom zasadnutí zaoberať aj návrhmi opatrení, ktoré majú zintenzívniť boj proti onkologickým ochoreniam v štátoch Európskej únie.

Európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pred časom upozornila, že súčasná pandémia má katastrofálny dosah na boj s rakovinou. V mnohých krajinách, vrátane Slovenska, sa bohužiaľ takmer úplne zastavila včasná diagnostika onkologických ochorení. Skríningy často zasiahnutých orgánov a rizikových skupín obyvateľstva sa u nás v uplynulých dvoch rokoch takmer vôbec nevykonávali,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Komisia minulý rok predstavila Európsky plán na boj proti rakovine, ktorý sa stal dôležitou súčasťou vznikajúcej zdravotnej únie. „Definuje kľúčové oblasti, ktorými sú prevencia, včasné odhaľovanie, diagnóza a liečba, ako aj zlepšenie kvality života onkologických pacientov. Zdôrazňuje význam nových technológií a podpory výskumu a vývoja v tejto oblasti,“ priblížila europoslankyňa.

WHO upozornila aj na nedostatok potrebných liekov v niektorých krajinách. „Na Slovensku podľa dostupných informácií chýbajú najmä nové, inovatívne lieky. Ich nedostatok je chybou súčasnej vládnej garnitúry, ktorá tak priamo zanedbáva prístup pacientov k modernej liečbe,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Európska zdravotná únia: európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia v záujme ľudí a vedy

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

COVID-19: EK vyzýva členské štáty, aby sa intenzívnejšie pripravovali na ďalšiu fázu pandémie

Komisia navrhla súbor opatrení na riadenie súčasnej fázy pandémie ochorenia COVID-19 a prípravu na ďalšiu …