mimoriadnaspráva

AKTUALITA: Súdny dvor EÚ zamietol žaloby Maďarska a Poľska proti režimu podmienenosti ochrany rozpočtu Únie


Luxemburg – Súdny dvor Európskej únie, zamietol žaloby podané Maďarskom a Poľskom proti mechanizmu, ktorý podmieňuje príjem financií z rozpočtu Únie rešpektovaním zo strany členských štátov za princípy právneho štátu.

Správu budeme aktualizovať

“ECJ zamieta žaloby podané Maďarskom a Poľskom proti mechanizmu podmienenosti Európskeho rozpočtu o dodržiavaní právneho štátu členskými štátmi,” uvádza na Twitteri Súdny dvor EÚ.

Parlament a Rada prijali 16. decembra 2020 nariadenie, ktorým sa ustanovuje všeobecný režim podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie v prípade porušenia zásad právneho štátu v členskom štáte. Na dosiahnutie tohto cieľa nariadenie umožňuje Rade na návrh Komisie prijať ochranné opatrenia, ako je pozastavenie platieb z rozpočtu Únie alebo pozastavenie schvaľovania jedného alebo viacerých programov. zaplatené z tohto rozpočtu.

Viac..  Ivan Štefanec: Hranice Slovenska sú nemenné

O Marco Németh

Marco Németh
Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

Brusel sľubuje pomoc Ukrajine napriek maďarskému vetu

Vysokopostavení predstavitelia Európskej únie sľúbili, že zabezpečia, že Ukrajina dostane v budúcom roku finančnú pomoc …