europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Ruská agresia na Ukrajine: Poslanci ocenili nesmiernu vlnu solidarity s utečencami


Väčšina z dvoch miliónov utečencov, ktorí od začiatku ruskej invázie opustili Ukrajinu, smerovala do EÚ. Nápor sa však nekončí a všetky štáty EÚ musia byť naďalej solidárne, tvrdia poslanci.

Poslanci počas utorňajšej rozpravy s francúzskou ministerkou Brigitte Klinkert zastupujúcou Radu (ministrov) EÚ a komisárkou Ylvou Johansson poukázali na dramatickú humanitárnu a utečeneckú situáciu, ktorá je dôsledkom ruského útoku na Ukrajinu. Zákonodarcovia jednohlasne odsúdili ruskú agresiu a vyzdvihli štáty EÚ, ktoré sú v prvej línii, za ich doterajšie mimoriadne nasadenie. Zároveň však varovali, že z dlhodobého hľadiska bude potrebné udržať solidaritu všetkých členských štátov EÚ.

Komisárka Ylva Johansson poukázala na mimoriadny tlak, ktorému čelia členské štáty na hranici EÚ s Ukrajinou – Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Rumunsko – ale aj Moldavsko. EÚ sa podľa nej tejto výzve postavila, keď Rada jednomyseľne aktivovala mechanizmus dočasnej ochrany – rozširujúc tak solidaritu na celé územie EÚ, ale aj prostredníctvom podpory Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Červeného kríža a vyčlenením prostriedkov v objeme 500 miliónov eur na humanitárnu pomoc.

Poslanci ocenili rýchlu reakciu EÚ v snahe poskytnúť ochranu ľuďom utekajúcim z Ukrajiny, zdôraznili však aj potrebu zaistenia dostatočnej finančnej podpory na udržanie pomoci v strednodobom a dlhodobom horizonte. Niektorí rečníci vyzvali na dosiahnutie konkrétneho pokroku v reforme migračných a azylových pravidiel EÚ, ďalší zákonodarcovia zdôrazňovali, že všetci utečenci, bez ohľadu na ich etnický pôvod, potrebujú rovnakú ochranu.

Videozáznam celej rozpravy je k dispozícii tu.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Štáty na východnej hranici Európskej únie, vrátane Slovenska, zažívajú v nadväznosti na vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine v súčasnosti veľkú utečeneckú vlnu. Ľudia utekajúci pred vojnou si aj v zmysle medzinárodných dohovorov zaslúžia našu pomoc. Je pritom úžasné vidieť aká veľká vlna solidarity sa doposiaľ medzi ľuďmi zdvihla. Aj táto smutná skúsenosť s ruskou inváziou nám ukazuje, že na udržateľné riešenie súčasných bezpečnostných hrozieb je nevyhnutné prehlbovanie vzájomnej spolupráce. To si musia uvedomovať aj lídri členských štátov Európskej únie pri prijímaní opatrení súvisiacich s migráciou a zabezpečovaním dôstojných podmienok pre ľudí utekajúcich pred nebezpečenstvom.”

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Na Slovensku sme prejavili nesmiernu solidaritu s ľuďmi, ktorí utekajú pred vojnou. Európska únia môže a mala by poskytnúť podporu Slovensku, aby sme mohli účinnejšie pomáhať utečencom priblížiť sa k čo najnormálnejšiemu životu mimo ich vlasti. Podporujem návrh môjho kolegu europoslanca Novakova a európskych ľudovcov, aby sa nevyčerpané prostriedky z eurofondov použili na pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou.”

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Od začiatku invázie Ruska utieklo z Ukrajiny pred vojnou viac ako 2 milióny ľudí. Títo ľudia opustili svoje domovy, svoje rodiny a blízkych, nevediac čo ich ďalej čaká. Potrebujú našu pomoc a ja som nesmierne hrdá na neskutočnú solidaritu ľudí a občianskej spoločnosti, ktorí sa spojili a pomáhajú ako najviac vedia. Vzhľadom však na narastajúci počet utečencov je čo najskôr potrebná koordinácia aj na úrovni EÚ a taktiež väčšie zapojenie Európskej komisie, vrátane vyčlenenia osobitných finančných prostriedkov pre tieto účely. Ukrajina sa hrdinsky bráni vojnovému agresorovi, bojuje o prežitie a platí za slobodu najvyššou daňou, ľudskými životmi, preto potrebuje našu podporu, aj keď to znamená ťažké rozhodnutia a výrazné ekonomické následky.”

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Solidarita s ľuďmi na úteku, ktorú sme v posledných dňoch videli na Slovensku bola úžasne silná, no tu ide o beh na dlhé trate. Európa, a teda aj Slovensko, musí byť pripravené pomôcť ľuďom na úteku, a to akokoľvek dlho to bude potrebné. Je dôležité, aby sme už teraz pripravili ako školy tak aj pracovný trh a vedeli využiť príležitosti, ktoré príchod ľudí z Ukrajiny prináša.”

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Potešilo ma, že utečencom pomáhame. Obávam sa, že hlavná výzva ešte len príde, keď agresia bude trvať dlhšie. Na to buďme pripravení nielen materiálne ale aj mentálne.”

Viac..  Europoslanci odhlasovali zahrnutie energetických opatrení do národných plánov obnovy

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Ukrajina dnes bojuje nielen o prežitie, ale aj za naše hodnoty, a to, ako zareagujeme na Putinovu agresiu proti obyvateľom Ukrajiny bude definovať svet, v ktorom budeme ďalej žiť. Preto vítam, že Európska únia zareagovala na neospravedlniteľnú agresiu jednotne a vyzývam na to, aby sme sa aj naďalej tejto jednoty držali a vrátili sa k hodnotám, na ktorých bola postavená dnešná slobodná, demokratická a prosperujúca Európska únia. Pretože len zjednotení dokážeme vyriešiť výzvy, ktorým čelíme, len zjednotení môžeme zastaviť tragédiu odohrávajúcu sa pred našimi očami a len zjednotení obránime slobodu a demokraciu. Som hrdá na nás: na Slovákov, ale aj na ostatných Európanov, že s otvoreným srdcom vítame ľudí v núdzi a dokážeme sa zjednotiť preto, aby sme pomohli tým, ktorí to naozaj potrebujú.”

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Po počiatočnom šoku z rozpútania vojny na Ukrajine sa dostávame do fázy, kedy je treba čeliť jej reálnym následkom. Tým je aj neustále zvyšujúci počet utečencov z Ukrajiny. Ide predovšetkým o matky s deťmi. Nateraz nikto nevie odhadnúť ako sa celá situácia bude vyvíjať a koľko bude trvať. Nápor utečencov, zabezpečenie ich ochrany a potrieb nemožno zvládnuť individuálnym posudzovaním žiadostí o azyl. Myslím si, že aktivovanie EU smernice o dočasnej ochrane, ktorá v sebe zahŕňa prístup ku vzdelaniu, na pracovný trh a zdravotnú starostlivosť je tou najlepšou voľbou pre zvládnutie tejto bezprecedentnej humanitárnej krízy, ktorej čelíme.”

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Utečenecká kríza občanov z Ukrajiny je výsledkom konfliktu medzi Ruskou federáciu a Ukrajinou. Zastaviť utečeneckú krízu je možné len ukončením tohto konfliktu. Európska únia by mala tlačiť na USA, aby primäli Ukrajinu a Rusko k mierovým rokovaniam, aby USA urobili maximum pre ukončenie vojny na Ukrajine, a ostatné krajiny by nemali prilievať olej do ohňa, pretože vojnový konflikt je príčinou nešťastia utekajúcich ľudí zo svojich domovov. Jedine USA je spôsobilé tento vojenský konflikt ukončiť a javí sa, že Európska únia je v tomto prípade len akýmsi štatistom.”

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Trápenie utekajúcich pred vojnou, ale aj obrovské nasadenie dobrovoľníkov som na hraniciach videl na vlastné oči, a bol som na Slovákov a Slovenky hrdý. Chápem obavy, že vlna solidarity nevydrží večne, no politici sa nesmú tváriť, že to je niečo mimo ich kontroly. V skutočnosti ide o prepojené nádoby – čím efektívnejšie bude fungovať pomoc utečencom zo strany štátu a EÚ, tým súdržnejšia a otvorenejšia zostane spoločnosť. Nesmieme zlyhať, pretože skutočný nápor sa ešte len začína.”

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Potrebujeme vyvinúť maximálny diplomatický a ekonomický tlak na Ruskú federáciu, aby garantovala bezpečnosť humanitárnych koridorov pre utečencov. Chcem špeciálne oceniť aktiváciu smernice EÚ o dočasnej ochrane migrantov z Ukrajiny. Európska únia potrebuje presmerovať eurofondy na pomoc utečencom a mobilizovať aj ďalšie finančné prostriedky EÚ na tento cieľ. Dlhujeme im to, pretože práve Ukrajinci bojujú a umierajú v prvej línii za naše hodnoty demokracie a slobody.”

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „V Európe v týchto dňoch čelíme najväčšej humanitárnej katastrofe od konca druhej svetovej vojny. Ukrajinu opustilo už viac ako milión ľudí. Na Slovensku a v okolitých krajinách vidíme bezprostrednú podporu, tisíce ľudí sú ochotní poskytnúť vojnovým utečencom bývanie, materiálnu, či finančnú pomoc. Dôležitá je systematická a dlhodobá podpora zo strany štátu a EÚ. Musíme sa zamerať aj na dlhodobé a systémové kroky, ktoré zabezpečia migrantom ochranu, zdravotnú starostlivosť, zázemie a prístup na pracovný trh a k vzdelávaniu.”

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

skola

EK: iniciatíva na zber technologických zariadení pre ukrajinské školy, nemocnice a verejné služby

Európska komisia spolu s ukrajinským ministerstvom pre digitálnu transformáciu a európskou organizáciou zastupujúcou priemysel digitálnych …