Ilustračné PHOTO: © European Union.

Boj proti praniu špinavých peňazí: Slovensko nesprávne uplatnilo smernicu, EK vyzýva na nápravu

Európska komisia (EK) v stredu zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko pre nesprávnu transpozíciu štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí.

V tlačovej správe o tom informovala Ingrid Ludvíková zo zastúpenia EK v SR. Prípady nesprávnej transpozície do vnútroštátneho práva sa podľa nej týkajú základných aspektov, ako je riadne fungovanie finančných spravodajských jednotiek, sankcie a administratívne opatrenia na potrestanie trestných činov prania špinavých peňazí, alebo vytvorenie mechanizmov na oznamovanie porušení práva (whistleblowing).

„Predmetné pravidlá majú zásadný význam pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,” upozornila komisia. Legislatívne medzery, ktoré sa vyskytujú v jednom členskom štáte, majú podľa EK vplyv na Európsku úniu ako celok. Preto je podľa stanoviska komisie správna transpozícia mimoriadne dôležitá. EK upozornila, že bez uspokojivej odpovede Slovenska do dvoch mesiacov môže rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

Viac..  Europoslanci žiadajú osobitný medzinárodný tribunál na prešetrenie zločinov agresie na Ukrajine

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

EK ide tvrdšie do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Európska komisia v stredu predložila ambiciózny balík legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti …