Ilustračné PHOTO: © European Union.

Boj proti praniu špinavých peňazí: Slovensko nesprávne uplatnilo smernicu, EK vyzýva na nápravu


Európska komisia (EK) v stredu zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko pre nesprávnu transpozíciu štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí.

V tlačovej správe o tom informovala Ingrid Ludvíková zo zastúpenia EK v SR. Prípady nesprávnej transpozície do vnútroštátneho práva sa podľa nej týkajú základných aspektov, ako je riadne fungovanie finančných spravodajských jednotiek, sankcie a administratívne opatrenia na potrestanie trestných činov prania špinavých peňazí, alebo vytvorenie mechanizmov na oznamovanie porušení práva (whistleblowing).

„Predmetné pravidlá majú zásadný význam pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,” upozornila komisia. Legislatívne medzery, ktoré sa vyskytujú v jednom členskom štáte, majú podľa EK vplyv na Európsku úniu ako celok. Preto je podľa stanoviska komisie správna transpozícia mimoriadne dôležitá. EK upozornila, že bez uspokojivej odpovede Slovenska do dvoch mesiacov môže rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

Viac..  Brusel vyzval Rusko, aby zmenilo rozhodnutie od odstúpení od dohody o exporte obilia z Ukrajiny

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

peniaze

EK zverejnila usmernenie o využívaní verejno-súkromných partnerstiev na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Európska komisia (EK) zverejnila usmernenie o využívaní verejno-súkromných partnerstiev (PPP) na predchádzanie praniu špinavých peňazí …