klima
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK odmení inovačné projekty v rámci klimatickej transformácie EÚ vyše 1 miliardou eur


Komisia podpísala dohody o grante vo výške 1,1 mld. eur na sedem veľkých projektov v rámci inovačného fondu EÚ, ktoré sú financované z príjmov zo systému obchodovania s emisiami v EÚ (ETS). Cieľom projektov je znížiť emisie o viac ako 76 Mt ekvivalent ekvivalentu CO2 v prvých desiatich rokoch realizácie. V spomínaných projektoch sa zavádzajú inovatívne nízkouhlíkové technológie v priemyselnom rozsahu, ktoré zahŕňajú kľúčové odvetvia ako vodík, oceľ, chemikálie, cement, slnečná energia, biopalivá a zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Vďaka inovačnému fondu poskytne Európska komisia 1,1 mld. eur inovatívnym a perspektívnym podniky, aby mohli vyvíjať vyspelé technológie a podporiť tak klimatickú transformáciu v oblastiach svojej činnosti. Je to inteligentná investícia do dekarbonizácie a zlepšenia odolnosti našej ekonomiky. Upevňuje postavenie nášho priemyslu ako globálneho lídra v čistých technológiách, vytvára nové pracovné miesta a pomáha urýchľovať náš prechod na zelené hospodárstvo.“

Riaditeľ Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Dirk Beckers dodáva: „CINEA je hrdá na to, že môže podpísať zmluvy na vôbec prvé veľké projekty v rámci inovačného fondu. Tieto projekty sú dôkazom toho, že prechod na čistú energiu už prebieha a výrazné zníženie emisií skleníkových plynov prináša našim realizátorom projektov nové hospodárske príležitosti. Projekty prichádzajú do odvetví, v ktorých sú realizované, s vysoko inovatívnymi riešeniami, ktoré by mali pripraviť pôdu pre tie ďalšie.“

Stručne o projektoch

Kairos@C: cieľom projektu Kairos@C, ktorý sa viaže s prístavom v belgických Antverpách, je vytvoriť prvý a najväčší cezhraničný reťazec s pridanou hodnotou na zachytávanie, skvapalňovanie, prepravu a trvalé ukladanie CO2. Kairos@C umožní zaviesť hneď niekoľko priekopníckych technológií, ktoré dokážu v prvých desiatich rokoch prevádzky spoločne zabrániť úniku 14 Mt ekvivalentu CO2 do atmosféry.

BECCS v Štokholme: cieľom tohto projektu je vytvoriť v existujúcej teplárni a elektrárni na biomasu vo švédskom Štokholme multifunkčné bionergetické zariadenie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (BECCS). Projekt kombinujúci zachytávanie CO2 s rekuperáciou tepla zabráni v prvých desiatich rokoch emisiám v množstve 7,83 Mt ekvivalentu CO2. To je viac ako všetky emisie skleníkových plynov z výroby elektrickej energie a tepla vo verejnom sektore vo Švédsku v roku 2018.

Hybrit Demonstration: ide o demonštračný technologický projekt vo švédskych mestách Oxelösunde a Gällivare na výrobu železa, ktorý má byť revolúciou v európskom železiarskom a oceliarskom priemysle. Technológie na báze fosílnych palív nahradí klimaticky neutrálnymi alternatívami, ako sú výroba a používanie ekologického vodíka. Projekt môže v prvých desiatich rokoch zabrániť emisiám v množstve 14,3 Mt ekvivalentu CO2. Navyše bude využívať technológiu, ktorá bude znamenať veľké klimatické prínosy pre oceliarsky priemysel.

Ecoplanta: tento projekt zo španielskeho El Morell prinesie na európsky trh prvú komerčnú elektráreň svojho druhu využívajúcu odpad, ktorý by inak skončil na skládkach. Závod vyprodukuje 237 kt/rok metanolu, pričom sa rekuperuje 70 % uhlíka z nerecyklovateľných materiálov. Projekt zabráni v prvých desiatich rokoch emisiám v množstve 3,4 Mt ekvivalentu CO2.

Viac..  Komisia navrhla opatrenia na plné využitie potenciálu morských rias v Európe

Program K6: cieľom programu K6 vo francúzskom Lumbres je vyrábať prvý uhlíkovo neutrálny cement v Európe a stať sa tak reprezentatívnym projektom pre cementársky priemysel vo svete v snahe podporiť prechod na čistú energiu v odvetví, v ktorom sa emisie znižujú len ťažko. V projekte sa použije vôbec prvá priemyselná kombinácia vzduchotesnej pece s kryogénnou technológiou zachytávania uhlíka s ukladaním CO2 v oblasti Severného mora, ktorý by inak unikol do atmosféry. Projekt prinesie v prvých desiatich rokoch úsporu emisií v množstve 8,1 Mt ekvivalentu CO2.

TANGO: v rámci projektu vznikne v talianskej Catanii pilotná priemyselná linka na výrobu inovatívnych, vysokovýkonných fotovoltaických článkov. Výrobná kapacita sa zvýši 15 násobne – z 200 MW na 3 GW ročne. Po uvedení do prevádzky dokážu vyrobené články ušetriť za prvých desať rokov 25 Mt ekvivalentu CO2. Okrem toho sa projektom posilní hodnotový reťazec v európskom dodávateľskom fotovoltaickom priemysle.

SHARC: vďaka projektu „Udržateľný vodík a obnova uhlíka (SHARC)“ vo fínskom Porvoo sa znížia emisie skleníkových plynov prechodom od výroby vodíka z fosílnych palív k jeho výrobe z obnoviteľných zdrojov (elektrolýzou), ako aj k výrobe vodíka použitím technológií zachytávania uhlíka. V prvých desiatich rokoch realizácie dokáže projekt SHARC ušetriť 4 Mt ekvivalentu CO2.

Súvislosti

Inovačný fond, financovaný z príjmov z aukcie emisných kvót v systéme EU ETS, má za cieľ ponúknuť podnikom a verejným orgánom vhodné finančné stimuly, aby už teraz začali investovať do novej generácie nízkouhlíkových technológií a dať podnikom EÚ výhodu „prvého ťahu“ v snahe stať sa technologickými lídrami vo svete.

Inovačný fond spravuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), zatiaľ čo Európska investičná banka poskytuje pomoc pri vypracúvaní sľubných projektov, ktoré ešte nie sú pripravené na podanie žiadosti o grant. Fond poskytuje granty aj na malé projekty. Včera (31. marca) bola spustená druhá výzva na predkladanie návrhov.

V inovačnom fonde je dnes 450 miliónov kvót zo systému EU ETS na roky 2021 – 2030. Na základe návrhov v rámci balíka „Fit for 55“ Európskej komisie získa ďalších 50 miliónov kvót z revidovaného systému obchodovania s emisiami a 150 miliónov kvót z nového systému týkajúceho sa emisií z cestnej dopravy a budov. Okrem toho sa kvóty, ktoré by inak boli bezplatne ponúknuté priemyselným odvetviam v rámci mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach, môžu vydražiť a zisk odviesť do inovačného fondu.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

emisie

Program Fit for 55: Parlament chce ambicióznejší systém obchodovania s emisiami

Systém obchodovania s emisiami by sa mal podľa poslancov zreformovať a rozšíriť tak, aby stimuloval …