Ilustračné PHOTO: Európske Noviny/ Marco Németh

Program Interreg Stredná Európa 2021 – 2027 má rozpočet 280 miliónov eur

Program nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2021 až 2027 má celkový rozpočet v objeme 280,8 milióna eur. Zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja je na projekty cezhraničnej spolupráce v stredoeurópskom regióne vyčlenených 224,6 milióna eur a národné prostriedky deviatich krajín, vrátane Slovenska, zapojených do tohto programu predstavujú spolu vyše 56 mil. eur. Príspevok SR na technickú asistenciu je takmer 149-tisíc eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako národný orgán predložilo program na medzirezortné pripomienkové konanie, trvať bude do 27. apríla.

Program spája verejné organizácie, súkromný sektor aj občiansku spoločnosť. Financuje nadnárodné projekty, ktoré vyvíjajú, testujú a zavádzajú riešenia nevyhnutné na to, aby bola stredná Európa odolnejšia a atraktívnejšia. „Poslaním programu je spájať štáty, regióny, mestá a obce za hranicami tak, aby dokázali nájsť vhodné riešenia pre svojich občanov spravodlivým a rovnocenným spôsobom. Program povzbudzuje a podporuje nadnárodnú spoluprácu tak, aby regióny zvýšili svoju odolnosť voči spoločným výzvam, ktoré nepoznajú hranice a ktoré nemožno vyriešiť samostatne,” vyplýva z dokumentu. Medzi tieto výzvy patria napríklad procesy ekonomickej transformácie, klimatické zmeny a dlhodobé sociálno-ekonomické dôsledky pandémie COVID-19.

Viac..  Pre vyčerpanie eurofondov v tomto roku treba predložiť EK výdavky ešte za vyše miliardy eur

Do prípravy programu sa zapojili Rakúsko, Česko, Nemecko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Slovinsko, Slovensko. Riadiacim orgánom programu je rakúska metropola Viedeň, kde má sídlo aj spoločný sekretariát. Vzhľadom na objem finančných zdrojov je nadnárodná spolupráca doplnkovým mechanizmom k nástrojom financovaným z národných zdrojov a iných fondov Európskej únie. Program v januári riadiaci orgán predložil na schválenie Európskej komisii.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Eurofondy: Na lepší život v regiónoch a spoluprácu so susednými krajinami pôjde 568 miliónov

Ďalšie programy cezhraničnej spolupráce dostali zelenú. Vláda dnes schválila štyri eurofondové programy spolupráce so susednými …