transport zvierat
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Za svet bez bitúnkov: EK rozhodla o zaregistrovaní novej iniciatívy občanov


Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „End The Slaughter Age“ (Za svet bez bitúnkov). Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby vylúčila chov hospodárskych zvierat z činností oprávnených na poľnohospodárske dotácie a začlenila etické a ekologické alternatívy, ako je bunkové poľnohospodárstvo a rastlinné bielkoviny. Žiadajú tiež o zavedenie stimulov na výrobu a predaj rastlinných výrobkov a poľnohospodárskych výrobkov z bunkovej kultúry.

Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky, Komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa Komisia ešte nevenovala obsahu návrhu. Rozhodnutie o registrácii má právnu povahu a nemá vplyv na konečné právne a politické závery Komisie týkajúce sa tejto iniciatívy a opatrenia, ktoré má v úmysle prijať v prípade, že iniciatíva získa potrebnú podporu. Obsah iniciatívy vyjadruje len názory skupiny organizátorov a v žiadnom prípade ho nemožno považovať za vyjadrenie názorov Komisie.

Ďalšie kroky

Po dnešnej registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí Komisia odôvodniť.

Viac..  Europoslanci Hojsík a Wiezik vyzývajú vládu - riešte príčinu vysokých cien energií

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne je k dispozícii od apríla 2012. Podlieha týmto podmienkam prípustnosti: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu; 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca; 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie. Komisii bolo doposiaľ doručených 113 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, pričom 89 z nich bolo prípustných, a teda splnilo podmienky registrácie.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

zdravotne postihnuti

Členské štáty na podporu zamestnávania znevýhodnených mladých ľudí sľúbili 270 miliónov eur

Prvé členské štáty sa zaviazali vykonávať novú iniciatívu Komisie ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – …