Ilustračné PHOTO: © European Union.

M. Hlivák: Vďaku za členstvo v EÚ prejavujeme aj prístupom k nakupovaniu za verejné peniaze, vyššiu úroveň zavádzame profesionalizáciou

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák vníma vďaku Slovenskej republiky (SR) za členstvo v Európskej únii prostredníctvom toho, ako SR pristupuje k verejným peniazom. Podľa neho nestačia len gestá a slová vďaky, ale najmä skutky. SR má podľa neho záväzok pristupovať k verejným zdrojom zodpovedne a nakupovať za verejné peniaze podľa vyspelých pravidiel a vyvodzovania zodpovednosti. Preto Miroslava Hliváka teší, že dňa 28.4.2022 na pôde úradu otvoril prvé rokovanie členov skúšobných komisií pre overovanie odbornej znalosti nákupcov. „Teší ma, že úrad napreduje a že sa posúvame aj v príprave na zavedenie profesionalizácie (zaistenie odbornej úrovne tých, ktorí nakupujú za verejné peniaze) vo verejnom obstarávaní. Do skúšobných komisií, ktoré budú preverovať odbornosť nákupcov, sme prizvali autority v oblasti verejného obstarávania, či už ide o kapacity z akademickej pôdy, alebo o samotných praktikov. Všetci spájame sily. Odbornú zdatnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov budú preverovať, okrem zástupcov úradu, aj zástupcovia súdov, akademickej, advokátskej obce, zástupcovia odbornej verejnosti, či zamestnávateľov. Od profesionalizácie, ktorá bola jedným z cieľov projektu, s ktorým som kandidoval na post predsedu úradu, si sľubujem veľa. Verím, že sa podarí zaviesť prehľadný systém jednak vzdelávania nákupcov, overovania ich odbornosti, ako aj vyvodzovania zodpovednosti za pochybenia. Verím tiež, že tým preukážeme vyspelosť našej krajiny v európskej rodine,  že to pomôže štátu, podnikateľom, ktorí sa do súťaží hlásia, ako aj samotným občanom, keďže prostredníctvom nákupov sa zaisťujú ich potreby,“ povedal po rokovaní Miroslav Hlivák. 

„Skúška by mala byť zameraná tak, aby sa prierezovo preverili znalosti a schopnosť adeptov chápať verejné obstarávanie ako nástroj pre podporu čestnej hospodárskej súťaže, a nie ako formalistickú byrokratickú procedúru. Preto oceňujem, že boli do komisií prizvaní aj odborníci z praxe,“ doplnil Miroslav Cák z advokátskej kancelárie AGM Partners, ktorý v skúšobnej komisii zastupuje Nadáciu Zastavme korupciu a Slovensko.Digital. 

 „Táto synergia prinesie pozitívne efekty nielen smerom k zvyšovaniu odbornej kvalifikácie budúcich profesionálov vo verejnom obstarávaní, ale aj spätne smerom k zvyšovaniu úrovne vzdelávania na fakultách. Účasť skúsených pedagógov na skúšobnom procese na jednej strane pomôže nastaviť kvalitatívne požiadavky na odbornosť skúšaných osôb, na druhej strane fakultám uľahčí zavádzanie praktickej formy výučby založenej na riešení modelových prípadov z praxe,“ povedala doc. Hana Kováčiková z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Viac..  Turizmus v EÚ sa vlani priblížil k predpandemickým úrovniam

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Stefanec

I. Štefanec: V žiadnej krajine Európskej únie by takáto novela verejného obstarávania neobstála 

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) sa v pondelok …

Consent choices