pole, horuco
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia požaduje plány na zníženie spotreby energie a zlepšenie efektívnosti živín


Európska komisia požaduje plány na zníženie spotreby energie a zlepšenie efektívnosti živín. Rovnako požaduje zvýšiť ambicióznosť ekoschém či zváženie intervencií, ktoré by zvýšili udržateľnú výrobu a využívanie obnoviteľnej energie vrátane bioplynu. Vyplýva to z hodnotenia strategických plánov Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré boli predložené v termíne. Ide o krajiny ako Rakúsko, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. Plány sa sústreďujú na udržateľnejšie hospodárenie. Informovala o tom Miroslava Artimová na webovej stránke Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

„Členské štáty majú posilniť odolnosť poľnohospodárskeho sektora, znížiť závislosť od syntetických hnojív, zvýšiť obnoviteľné zdroje energie bez oslabenia výroby potravín a zaviesť udržateľnejšie výrobné metódy. Komisia sa teda ďalej pridržiava názoru, že prechod na udržateľnejšie poľnohospodárstvo zostáva hlavnou cestou k zaisteniu potravinovej bezpečnosti – zvlášť z dlhodobého hľadiska,” uvádza Artimová.

Z 19 posudzovaných plánov má 13 minimálne 10-percentnú alokáciu, pričom štyri krajiny alokujú viac ako 10 percent. Výnimku z minimálnej 10-percentnej alokácie chce využiť šesť krajín. Z posudzovaných plánov sedem členských štátov Európskej únie chce zaviesť stropovanie alebo degresivitu, pričom tri členské štáty uplatňujú iba degresivitu, 2 uplatňujú iba stropovanie a 2 uplatňujú oboje.

Viac..  Tri z najhorších sezón lesných požiarov zaznamenali v EÚ za posledných šesť rokov

Viazanú podporu plánuje uplatniť 18 z 19 členských štátov, pričom 13 členských štátov plánuje na viazanú podporu príjmu (VCS) viac ako 10 percent priamych platieb, dve členské štáty plánujú približne 10 percent a tri členské štáty plánujú menej ako 5 percent. Väčšina členských štátov podporuje viazanými platbami hospodárske zvieratá, 11 bielkovinové plodiny a strukoviny, päť štátov obilniny a ryžu, 12 ovocie a zeleninu. Kumulatívne je trend viazanej podpory príjmu zameraný najmä na hospodárske zvieratá s podielom na rozpočte približne 70 percent z celkového rozpočtu na VCS, po čom nasledujú bielkovinové plodiny a strukoviny s približne 13,5 percentami a sektor ovocia a zeleniny s takmer 5 percentami.

(SITA)

O mam

Avatar