Vlajky Ukrajina - EÚ. PHOTO: PHOTO: © European Union 2022 - EP

Vojna na Ukrajine: Ochrana utečeniek pred násilím a sexuálnym vykorisťovaním


Europarlament vyzval EÚ a jej členské štáty, aby dôsledne chránili ženy utekajúce z Ukrajiny pred násilím a obchodovaním s ľuďmi a zaistili im prístup k základným zdravotným službám.

Poslanci prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 462 (za): 19 (proti): 89 (zdržalo sa hlasovania), dôrazne odsúdili využívanie sexuálneho a rodovo motivovaného násilia ako vojnovej zbrane. Vyjadrili tiež hlboké znepokojenie nad rastúcim počtom správ o prípadoch obchodovania s ľuďmi, sexuálneho násilia, vykorisťovania, znásilnenia a zneužívania žien a detí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

Osobitné potreby žien a dievčat by mali byť riešené v záchytných centrách a mechanizmy podávania sťažností by pre nich mali byť okamžite k dispozícii, a to v jazykoch a formátoch prístupných všetkým, uvádza sa v uznesení. Parlament vyzval na urýchlenú identifikáciu a stíhanie obchodníkov s ľuďmi, ktorí profitujú zo sexuálneho vykorisťovania utečeniek. Poslanci zároveň požiadali členské štáty, aby medzi sebou zaistili bezpečnú a koordinovanú prepravu pre utečencov.

Prístup k základným službám sexuálneho a reprodukčného zdravia

Poslanci vyzvali EÚ a všetky krajiny, ktoré utečencov prichýlili alebo cez ktorých územie prechádzajú, aby im zaistili prístup k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. Týka sa to najmä prístupu k núdzovej antikoncepcii, k bezpečnému prerušeniu tehotenstva – napríklad pre obete znásilnenia, ale aj k pôrodníckej starostlivosti.

Parlament tiež vyzval EÚ, aby využila všetky dostupné nástroje a finančné prostriedky na pomoc ženám na Ukrajine v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. Poslanci požadujú, aby boli na Ukrajinu a do krajín, ktoré prichýlili utečencov, zasielané v humanitárnych balíkoch a konvojoch aj súpravy zamerané na potreby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane antikoncepcie.

Uznesenie tiež vyzýva na čo najrýchlejšie sprístupnenie trhu práce pre utečenky z Ukrajiny s cieľom uľahčiť ich integráciu v hostiteľských krajinách. Poslanci tiež požadujú osobitné programy a jazykové kurzy, ako aj prístup k službám starostlivosti o deti.

Vyhlásenie predsedu Výboru EP pre práva žien

Predseda Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) Robert Biedroń (S&D, PL) vyhlásil: „Masové znásilnenia, sexuálne a rodovo motivované násilie, mučenie a genocída sú využívané ako vojnové zbrane. Nepoľavíme, kým sa páchatelia týchto zločinov nepostavia pred spravodlivosť, ale aj keď sa tak stane, hlboké rany, ktoré táto trauma zanechala v jednotlivých životoch, sa možno nikdy nezahoja . Preto je neakceptovateľné, aby boli ženám hľadajúcim útočisko v EÚ odopierané základné služby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Členské štáty musia zintenzívniť svoje úsilie a zabezpečiť, že tieto ženy dostanú všetku podporu, ktorú potrebujú.”

Súvislosti

Podľa údajov Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov opustilo Ukrajinu od začiatku ruskej invázie viac ako päť a pol milióna ľudí – 90% z nich boli ženy a deti. Ďalších 7,1 milióna ľudí bolo vnútorne vysídlených v rámci Ukrajiny vrátane žien a detí, ktoré potrebujú zdravotnú starostlivosť.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Ruská agresia na Ukrajine je rovnako ako iné vojny v minulosti spojená s mnohými formami násilia páchanom na dievčatách a ženách, vrátane vykorisťovania a sexuálneho násilia. Ženy bez prostriedkov utekajúce pred vojnou sú v zraniteľnej situácii, mnohé potrebujú uživiť svoje deti a stávajú sa tak ľahkým terčom pre obchodníkov s ľuďmi. Tí sa nezaujímajú o ich utrpenie, ale snažia sa na ich nešťastí zarobiť peniaze. Preto je potrebné pre ženy utekajúce pred vojnou zaistiť osobitný prístup, podporu, vysokú mieru ochrany a kvalitnú zdravotnú starostlivosť.”

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Väčšina ľudí utekajúcich pred vojnou sú ženy. Je kľúčové, aby členské krajiny mali prehľad o tom, či utečenky na ich území nie sú obeťami vojnových zločinov. Som hrdý na to, že práve slovenská prezidentka poslala ruským vojakom jednoznačný odkaz, že sexuálne násilie voči ženám je vojnový zločin. Je dôležité, aby sme na území EÚ už teraz zabezpečili všetky dôkazy o vojnových zločinoch voči ženám na Ukrajine a dali tak obetiam nádej, že sa raz dočkajú spravodlivosti.”

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Ani útek pred vojnou nemusí byť útekom za slobodou. Obchodovaniu s ľuďmi sa darí v chaose. Rovnako existujú prípady, kedy sa ženy po dlhých dňoch úteku stali terčom sexuálneho násilia. Nikto z nás si nedokáže predstaviť, čo prežívajú ženy a deti počas zverstiev, ktoré okupant na nich a na ich krajine pácha. Je preto žiaduce zabezpečiť jednotnú a čo najefektívnejšiu organizáciu priebehu prijímania utečencov. To znamená, že členské štáty by mali napríklad umožniť týmto ženám prístup k núdzovej antikoncepcii, zabezpečiť možnosť bezpečného umelého prerušenia tehotenstva a v neposlednom rade poskytnúť predpôrodnú starostlivosť. Je preto potrebné vytvárať účinné podmienky a opatrenia na dôstojné začlenenie utečencov. Ženy nemôžu namiesto pomocnej ruky nájsť v členský krajinách iba ďalšie utrpenie.”

Viac..  Rezort obrany sa snaží o budovanie zelenších ozbrojených síl po vzore viacerých štátov EÚ

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Z Ukrajiny takmer od začiatku ruskej agresie prichádzajú správy o znásilňovaní a zneužívaní žien. Je našou úlohou poskytnúť ženám na úteku podporu a starostlivosť. Veľmi ma preto hnevalo, keď slovenské poslankyne a poslanci brojili proti poskytovaniu interrupcií ženám z Ukrajiny na Slovensku. Je hanbou, že nevedia svoju ideológiu odložiť bokom ani ak by tým pomohli vojnou zneužitým ženám. V zúfalej situácii sa mnohé ženy pochopiteľne chopia aj malej iskry nádeje, no práve tak sa dostávajú do rúk krutých obchodníkov s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania. Z tejto chobotnice sa im len ťažko v novej krajine uteká do bezpečia. Ani na Slovensku nemôžeme tento problém ignorovať a musíme ženám účinne pomôcť.”

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Ukrajinské utečenky by mali mať v tejto krízovej situácii prístup k reprodukčnému zdraviu a právam, vrátane tabletiek na umelé prerušenie tehotenstva.”

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Medzi približne 500-tisíc násilne deportovanými Ukrajincami sú v najväčšej miere práve ženy a deti. K tomu sa však pridávajú ešte oveľa horšie vojnové zločiny páchané na všetkých civilistoch v podobe bombardovania, popráv, týrania, rabovania a v prípade žien a detí aj obchodovania, zneužívania a znásilnenia. Praktiky Putinovho režimu a jeho prisluhovačov ukazujú morálne dno, porušujú humanitárne právo, medzinárodné dohovory, ale najmä – cielene ničia ľudskú dôstojnosť. Ako tieňová spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre multilateralizmus som požiadala o zdokumentovanie všetkých vojnových zločinov Radou OSN pre ľudské práva a komisárom OSN pre ľudské práva. Podporila som taktiež iniciatívu Care na flexibilné využitie neminutých európskych fondov najmä pre zabezpečenie potrieb odídencov z Ukrajiny, čo pomôže krajinám v prvej línií, akou je aj Slovensko. Ženy, deti i budúce matky potrebujú pomoc a podporu v podobe fungujúcej záchytnej siete a starostlivosti zo strany štátu, samospráv a ich organizácií, a to v akejkoľvek životnej situácií, či už po sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej alebo pracovnej stránke.”

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Neexistuje dobrá vojna, vojna je vždy zlá a najviac na to doplácajú najzraniteľnejšie skupiny. Ženy a deti, utekajúce pred vojnou, museli opustiť svoje domovy, svojich manželov, rodičov, opustiť všetko a odísť často len s jednou igelitkou. Je preto pre mňa nehorázne a nepochopiteľné, že rastie počet prípadov, kedy sa stávajú predmetom sexuálneho násilia, zneužívania, vykorisťovania či obchodu s ľuďmi. 90 % utečencov z Ukrajiny sú práve ženy a deti, o to viac nám musí záležať, aby sme im zabezpečili dostatočnú ochranu a bezpečnosť.”

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Utečenecká kríza je hlavne o ženách a deťoch, keďže odhady hovoria, že z piatich miliónov ukrajinských utečencov v zahraničí tvoria ženy a deti až 90%. Okrem toho máme priamo na Ukrajine viac ako sedem miliónov vnútorných vysídlencov. Európska únia musí byť pre všetkých Ukrajincov bezpečným prístavom v ktorom sa nebudú musieť obávať sexuálneho zneužívania, vykorisťovania, či obchodovania s ľuďmi. Zločiny, ktoré páchajú ruskí vojaci na Ukrajine aj v oblasti sexuálneho násilia, nesmú zostať v budúcnosti nepotrestané.”

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Rastúci počet správ o prípadoch znásilnenia žien a dievčat na okupovanom území na Ukrajine je viac ako znepokojivý. Táto pre mnohých nepredstaviteľná vojnová zbraň je pre Ukrajinky, ženy a dievčatá, niekoľko týždňov strašnou realitou. Ako krajina, ktorá je pre mnohé z nich novým domovom nesmieme odvracať zrak. Je našou morálnou a ľudskou povinnosťou zabezpečiť im prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu.”

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

ludske prava, mucenie

Európska únia globálne zvyšuje ochranu obhajcov ľudských práv

Európska únia (EÚ) opätovne potvrdila silný záväzok voči globálnej ochrane ľudských práv, základných slobôd a …