europa
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky mesiac rozmanitosti: víťazi ocenenia Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti


Európska komisia vyhlásila prvých výhercov ocenenia „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“. Cieľom tejto iniciatívy je vyzdvihnúť mestá a regióny v celej EÚ, ktorých inkluzívna politika ide ostatným príkladom. Výhercovia pochádzajú z piatich členských štátov, Chorvátska, Nemecka, Rumunska, Španielska a Švédska, a boli ocenení za to, že podporou rozmanitosti a začleňovania z hľadiska pohlavia, rasového a etnického pôvodu, náboženstva a viery, zdravotného postihnutia, veku, práv LGBTIQ osôb a integrácie Rómov prispeli k budovaniu spravodlivejšej spoločnosti.

Absolútnym víťazom sa so svojou stratégiou posilnenia rozmanitosti a začlenenia stal v kategórii miestnych orgánov s viac ako 50 000 obyvateľmi Kolín nad Rýnom (Nemecko). Na druhom mieste sa umiestnilo mesto Göteborg (Švédsko) a bronz si odniesla Barcelona (Španielsko). Chorvátska Koprivnica obsadila so svojou stratégiou podpory osôb so zdravotným postihnutím prvé miesto v kategórii miestnych orgánov s menej ako 50 000 obyvateľmi. Striebro si odnieslo mesto Ingelheim am Rhein (Nemecko) a bronzovú pozíciu obhájilo mesto Antequera (Španielsko). Andalúzia (Španielsko) zvíťazila s komplexným plánom na začlenenie rómskej komunity v tretej kategórii, zameranej výlučne na začlenenie Rómov. V tejto kategórii obsadilo druhé miesto mesto Göteborg (Švédsko) a tretie miesto obhájilo mesto Grădinari (Rumunsko).

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „V čase krízy sme boli svedkami toho, že zraniteľné skupiny čelia vyšším rizikám. Dnes oceňujeme tieto mestá, ktoré nám idú príkladom v ochraňovaní dôstojnosti a slobody každého v našich komunitách. V momente, keď oslavujeme víťazov, pripomíname si aj to, ako veľmi sú dôležité takéto iniciatívy, ktoré podporujú a reprezentujú hodnoty našej Únie na akejkoľvek úrovni.“

Helena Dalliová, komisárka pre rovnosť, uviedla: „Blahoželám všetkým víťazom prvého ročníka ocenenia „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“, ako aj všetkým 82 miestnym orgánom, ktoré reagovali na výzvu Európskej komisie na presadzovanie a podporu rozmanitosti. Tieto miestne orgány nám dnes najlepším možným spôsobom ukázali, ako môžeme spoločne presadzovať rovnosť a rozmanitosť a usilovať sa o začlenenie všetkých ľudí do spoločnosti.“

Súvislosti

Viac..  EK podporí transparentnosť v odvetví krátkodobých prenájmov v prospech všetkých aktérov

Výročné ocenenie „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“ vzniklo v rámci akčného plánu EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025 a je súčasťou práce Komisie v oblasti vytvorenia Únie rovnosti.

Do prvého ročníka súťaže sa bolo možné prihlásiť od 22. novembra 2021 do 15. februára 2022. Uchádzačom vo všetkých kategóriách pridelila odborná porota body na základe rôznych kritérií vrátane povahy, rozsahu a vplyvu iniciatív a na základe zapojenia ľudí vystavených diskriminácii do tvorby politiky.

Výhercovia tohtoročných ocenení boli vyhlásení počas dnešného slávnostného odovzdávania cien, ktoré sa konalo online pri príležitosti otvorenia Európskeho mesiaca rozmanitosti 2022.

Európsky mesiac rozmanitosti sa prvýkrát konal v máji 2020 ako súčasť 10. výročia platformy EÚ pre charty rozmanitosti. Prejavujeme tak uznanie organizáciám za ich snahu pomôcť pri budovaní rovnocenného a inkluzívneho prostredia v prospech všetkých. Táto iniciatíva je súčasťou záväzku Európskej komisie bojovať proti diskriminácii a podporovať rozmanité a inkluzívne pracoviská.

EÚ financuje iniciatívy, ktoré podporujú rozmanitosť a začlenenie a bojujú proti nerovnosti a diskriminácii, a to aj v rámci rómskej komunity. Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty je s rozpočtom 1,55 miliardy eur na obdobie 2021 – 2027 vôbec najväčším fondom EÚ na podporu práv a hodnôt v EÚ.

O mam

Avatar