pekar
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Slovenskí pekári reagujú na projekt RePowerEU: Bez plynu nebude ani krajec chleba


Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov upozorňuje, že bez dostatku plynu nedokáže upiecť žiadne výrobky. Takmer 100 percent pekární je totiž úplne odkázaných na plyn, ktorý využívajú na tvorbu tepla pri produkcii pekárskych a cestovinárskych výrobkov.

“V aktuálnej diskusii o potrebe diverzifikácie dodávateľov plynu či náhrade plynu za iné energetické médium sa hovorí na Slovensku predovšetkým v súvislosti s ťažkým priemyslom. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov však chce verejnosť i politikov upozorniť, že bez dostatku plynu nebude fungovať ani potravinárstvo. Bez tepla vyrábaného z plynu nie sme schopní zabezpečiť výrobu chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov či cestovín. Jednoducho povedané, bez plynu na produkciu potravín zabudnime,” uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).

Takmer 100 percent pekárskych pecí na Slovensku poháňa plyn. Súvisí to s tým, že Slovensko je druhou najplynofikovanejšou krajinou Európskej únie a štát od vzniku samostatného Slovenska investoval do vybudovania rozvodných sietí vo všetkých regiónoch plynu celkovo miliardy eur. Aj potravinárske prevádzky preto využívajú technológie na zemný plyn.

Viac..  I. Štefanec: Jednotné nabíjačky pre mobilné telefóny dostali zelenú

“Zabezpečenie výroby dostatočného množstva potravín by mala byť, a špeciálne v dobe vojny, jedna zo strategických priorít štátu. V diskusii o dostatku plynu je preto nevyhnutné oslovovať aj potravinárov a vnímať ich pripomienky. Štát má dve cesty ako dosiahnuť plynulú výrobu potravín aj v čase krízy. Buď zabezpečí dostatok plynu, alebo musí rýchlo a významne podporiť prechod slovenského potravinárstva na iné zdroje energií. Ak sa tak však rozhodne, či už v rámci podpory cez projekt RePowerEU, alebo cez štátnu podporu, musí tak spraviť čo najskôr. Z hľadiska výmeny technológií totiž treba rátať s niekoľkými rokmi,”  dodal Milan Lapšanský.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

plyn

Všetky zásobníky zemného plynu by mali byť pred zimou naplnené na 80 % kapacity

Krajiny Európskej únie (EÚ) sa v pondelok dohodli, že všetky zásobníky zemného plynu v 27-člennom …