europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Právny štát: Europoslanci kritizujú výročnú správu Komisie, navrhujú zlepšenia


Podľa poslancov je hodnotenie Komisie týkajúce sa právneho štátu v EÚ užitočné, ale má značný priestor na zlepšenie. Vo štvrtok Európsky parlament prijal uznesenie k výročnej správe Komisie o právnom štáte 2021, pričom 429 poslancov hlasovalo za, 131 proti a 34 sa zdržalo hlasovania.

Metodické nedostatky

Poslanci vyjadrili sklamanie z toho, že napriek návrhom Parlamentu sa Komisia stále nezaoberá mnohými vzájomne prepojenými obavami týkajúcimi sa stavu celej škály hodnôt EÚ v členských štátoch. Správa by mala rozlišovať medzi systémovým a individuálnym porušovaním hodnôt EÚ a celkové zhodnotenie by malo byť podrobnejšie a transparentnejšie.

Podľa poslanocov by sa správa mala tiež odkloniť od „opisnej dokumentácie” smerom k „analytickému a normatívnemu” prístupu, v rámci ktorého by sa identifikovali prierezové trendy vrátane možných systémových zraniteľných miest na úrovni EÚ. V tejto správe sa však jasne nezohľadňuje „úmyselný proces zhoršovania situácie v oblasti právneho štátu” v Poľsku a Maďarsku a neidentifikujú sa v nej nedostatky v iných krajinách EÚ. Parlament tiež uvádza, že len popis „nedostatkov alebo porušení odlišnej povahy alebo intenzity” predstavuje riziko zľahčovania závažnejších problémov.

Návrhy na účinný rámec

Poslanci Európskeho parlamentu vítajú zámer Európskej komisie zahrnúť odporúčania pre jednotlivé krajiny do správy za rok 2022 a navrhujú, aby sa vytvorilo priame prepojenie medzi zisteniami správy a aktiváciou nápravných opatrení, napr. článku 7rozpočtovej podmienenosti, a konaniami v prípade nesplnenia povinnosti (ktoré by sa mali začať automaticky). Vyzývajú tiež Radu ministrov a Komisiu, aby začali rokovania o trvalom a účinnom mechanizme na ochranu hodnôt EÚ. Parlament navrhuje vytvorenie „indexu právneho štátu” na základe kvantitatívneho posúdenia výsledkov každej krajiny nezávislými odborníkmi. Poslanci tiež apelujú na vytvorenie „indexu európskeho občianskeho priestoru” s cieľom odstraňovať prekážky, ktorým čelia organizácie a jednotlivci v členských štátoch.

Viac..  Erasmus+: Europoslanci požadujú väčšie začlenenie ľudí s nedostatkom príležitostí

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Terry Reintke (Zelení/ALE, DE) po hlasovaní uviedla: „Ak dovolíme narušiť právny štát, piliere našej Únie sa zrútia. Dnes sme veľmi jasne pomenovali naše očakávania vo vzťahu k Európskej komisii: musí plniť svoju povinnosť strážkyne zmlúv. Výročná správa Komisie o právnom štáte sa musí stať skutočne účinnou, ak nemá byť len ďalším nástrojom, ktorý môžu vlády ignorovať.”

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

čína

Peking kritizoval západné sankcie voči Rusku, no vyzdvihol dôležitosť vzťahov s EÚ

Čína opätovne skritizovala západné sankcie namierené voči Rusku. Udialo sa tak počas samitu najvyšších predstaviteľov …