komisia
PHOTO: © European Union.

EK vyzýva 4 členské štáty, aby dokončili transpozíciu smernice o energetickej efektívnosti

Komisia rozhodla o zaslaní odôvodnených stanovísk Chorvátsku [INFR(2020)0529], Luxembursku [INFR(2020)0539], Slovensku [INFR(2020)0564] a Španielsku [INFR(2020)0522], pretože nezabezpečili úplnú transpozíciu revidovanej smernice o energetickej efektívnosti [smernica (EÚ) 2018/2002], ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ.

Cieľom tejto smernice je vytvoriť spoločný rámec opatrení na podporu energetickej efektívnosti a stanovuje sa v nej záväzný cieľ energetickej efektívnosti pre EÚ do roku 2030 na úrovni aspoň 32,5 %. Členské štáty mali smernicu transponovať do 25. októbra 2020. Štyri uvedené členské štáty, ktoré neoznámili úplnú transpozíciu revidovanej smernice o energetickej efektívnosti v stanovenej lehote, dostali formálnu výzvu v novembri 2020.

Po preskúmaní vnútroštátnych transpozičných opatrení sa Komisia domnieva, že transpozícia v Chorvátsku, Luxembursku, na Slovensku a v Španielsku nie je úplná. Na odpoveď majú teraz dva mesiace. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení týchto prípadov Súdnemu dvoru Európskej únie.

Viac..  Slovenské čerpanie eurozdrojov v období 2014 až 2020 sa približuje k 11 miliardám eur

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky sudny dvor

Slovensko ide na Súdny dvor EÚ pre smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách

Európska komisia vo štvrtok rozhodla o postúpení prípadu Česka [INFR 2020/0510], Írska [INFR 2020/0531], Rumunska [INFR 2020/0555], Slovenska [INFR 2020/0563] a Španielska [INFR 2020/0521], …

Consent choices