jurzyca
Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: redakcia/red.

Eugen Jurzyca: Európska únia má málo investícií, peniaze unikajú do daňových rajov

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Globálna minimálna sadzba korporátnej dane: Poslanci žiadajú jej rýchle zavedenie

• Minimálna sadzba korporátnej dane vo výške 15 % pre nadnárodné spoločnosti
• Termín zavedenia 31. decembra 2022
• Poslanci chcú doložku o preskúmaní a posúdenie vplyvu na rozvojové krajiny

Poslanci schválili návrh Komisie, ktorým sa vykonáva medzinárodná dohoda o globálnej minimálnej sadzbe korporátnej dane vo výške 15 %. Správa, ktorú vypracovala Aurore Lalucq (S&D, FR), bola prijatá pomerom hlasov za: 503, proti: 46, zdržali sa hlasovania: 48. Poslanci v texte schvaľujú kľúčové prvky návrhu Komisie, najmä dodržanie navrhovaného harmonogramu a lehoty zavedenia do 31. decembra 2022 s cieľom zaistiť čo najskoršie uplatňovanie dohody.

Poslanci Európskeho parlamentu však v návrhu Európskej komisie tiež vykonali zmeny. Zaviedli doložku o preskúmaní, v ktorej sa stanovuje revízia ročnej hranice príjmov. Pri jej prekročení by nadnárodná spoločnosť podliehala minimálnej sadzbe dane. Poslanci tiež žiadajú posúdiť vplyv dohody na rozvojové krajiny.

Snahou poslancov bolo zúžiť výnimky navrhované Komisiou a obmedziť tak možnosť zneužitia pravidiel. Na tento účel zavádzajú osobitný článok obsahujúci pravidlá na boj proti schémam vyhýbania sa daňovým povinnostiam.

Viac..  Slovenské čerpanie eurozdrojov v období 2014 až 2020 sa približuje k 11 miliardám eur

Po hlasovaní spravodajkyňa Aurore Lalucq uviedla: „Táto dohoda nie je dokonalá. Chceli by sme napríklad vyššiu sadzbu dane. Je to však výsledok kompromisu. A dnes je naliehavo potrebné dosiahnuť dohodu a urýchlene ju zaviesť do praxe. Toto bola hlavná hlavná zásada dnešného hlasovania.“

Cieľom smernice je transponovať do práva EÚ reformu pravidiel medzinárodného zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré schválila OECD/G20 v decembri 2021. Cieľom tejto globálnej dohody je zaviesť minimálnu sadzbu dane z príjmov právnických osôb vo výške 15 % pre veľké nadnárodné spoločnosti. Dohoda predstavuje významný krok smerom k účinnému a spravodlivému systému zdaňovania ziskov.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: Viac ako na zastropovanie vysokých cien potravín by sme sa mali sústrediť na kompenzácie najzraniteľnejším

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices