Boj proti rakovine. PHOTO: © European Union 2021

Komisia podniká kroky na riešenie práva byť zabudnutý pre ľudí s anamnézou rakoviny

Európska komisia pri príležitosti Európskeho týždňa proti rakovine v pondelok zverejnila štúdiu o prístupe k finančným produktom pre osoby s anamnézou rakoviny, takzvané „právo byť zabudnutý“, v Európskej únii (EÚ). Zároveň stanovila ďalšie kroky v rámci európskeho plánu boja proti rakovine. Komisia o tom informuje na svojej webstránke.

Štúdia zdôrazňuje širokú podporu politiky na úrovni EÚ na zabezpečenie spravodlivého prístupu k produktom, akými sú životné poistenie a pôžičky alebo úvery. To zahŕňa prijatie krokov na zvyšovanie povedomia, zlepšenie výmeny vedomostí, skúseností a postupov a tiež pravidelné aktualizácie vedeckých dôkazov.

Vplyv opatrení EÚ musí zároveň zohľadňovať rôzne regulačné a samoregulačné prístupy v celej únii. Komisia začne rozsiahlejšiu prácu, ktorej cieľom je zhromaždiť ďalšie dôkazy a poznatky a podporiť dialóg medzi vnútroštátnymi orgánmi, pacientmi a finančným sektorom. Do začiatku roku 2024 EÚ plánuje zaviesť vôbec prvý kódex správania.

„Prekážky, ktorým pacienti, ktorí prežili rakovinu, často čelia pri prístupe k finančným službám a iným oblastiam ich života, sú neprijateľné. S európskym plánom boja proti rakovine, po prvý raz na úrovni EÚ, začíname pracovať na zabezpečení spravodlivosti v prístupe k finančným službám pre rastúci počet ľudí s anamnézou rakoviny v dlhodobej remisii,“ vyjadrila sa eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová. „Je dôležité, aby sme spolupracovali s finančným sektorom na zlepšení služieb ponúkaných tým, ktorí majú rakovinu alebo sa z nej vyliečili,“ doplnila eurokomisárka pre finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessová.

Viac..  Ivan Štefanec: Prípadom úmrtia Slováka by sa mal opäť zaoberať aj europarlament

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Onkologický profil Slovenska: EK zverejňuje prvé onkologické profily členských štátov

Dnes, deň pred 4. februárom, keď si pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, Komisia a …

Consent choices