Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: European Union 2021.

Výbor EP pre energetiku takmer jednomyseľne schválil Hajšelovu revíziu zdaňovania energií

Výbor EP pre energetiku a priemysel dnes veľkou väčšinou hlasov schválil revíziu smernice o zdaňovaní elektriny a ďalších energetických produktov predkladanú spravodajcom Robertom Hajšelom (S-D), ktorá určuje jasnú prioritu čistej energii, definuje výnimky zo zdanenia pre obnoviteľné zdroje a predovšetkým výnimky pre sociálne zraniteľných a chudobou ohrozených občanov počas nevyhnutného prechodného obdobia.

Hlavný spravodajca výboru Robert Hajšel, ktorého prioritou bolo posilniť sociálny rozmer tejto legislatívy, je spokojný, že pre presadenie tejto legislatívy získal podporu všetkých významných politických frakcií EP. “Mojou prioritou bolo nielen favorizovať zelené zdroje energie a stimulovať ich zavádzanie, ale zabrániť aj tomu, aby za zelenú transformáciu platili iba občania vyššími účtami za energie, a to sa aspoň v tejto legislatíve podarilo,” uviedol Hajšel. Podľa hlavného spravodajcu domácnosti žijúce na hranici alebo pod hranicou energetickej chudoby by vďaka tejto revízii, ak sa s ňou stotožnia aj členské štáty, mali byť úplne vyňaté z tohto zdaňovania, čo pomôže najmä ľuďom na Slovensku.

Revízia zdaňovania energií je súčasťou známeho klimatického balíka Fit for 55, o ktorom sa teraz rokuje tak v europarlamente, ako aj v Rade medzi členskými štátmi. Revíziu si vyžaduje aj to, že platná legislatíva nielenže vôbec nedáva do popredia obnoviteľné zdroje, ale dokonca daňovo favorizuje fosílne palivá. Hajšel ďalej objasnil, že ide o zdaňovanie konečnej spotreby, t.j. dane uvalenej na konečného užívateľa. “Logika zelenej transformácie diktuje, že čím sú zdroje zelenšie, tým musia byť zdaňované menej a čím znečisťujúcejšie, tým ich treba zdaniť výraznejšie. Inak ani výrobcovia, ani distribútori a už vôbec nie koneční užívatelia sa nebudú namáhať s prechodom napríklad od uhlia k peletkám alebo od plynu k teplovzdušnému čerpadlu,” ilustroval hlavný spravodajca.

Viac..  Michal Wiezik: Na Slovensku je 30% nárast cien potravín, situáciu v EÚ už rieši Európska komisia

Podľa neho ale štartovacie pozície v jednotlivých krajinách a sektoroch ekonomiky sú veľmi rozdielne, ako rozdielnou je aj existujúca infraštruktúra a Európa musí urobiť všetko pre to, aby prechod na zelenšie zdroje nezaplatili iba občania. “Pomáhať musí štát, pomáhať ale musí aj Európa a to nielen eurofondami, ale aj vhodnou daňovou legislatívou a zavádzaním rôznych prechodných období a výnimiek na ochranu tých najzraniteľnejších, ako aj ustanovením povinných sociálnych kompenzácií,” povedal.

Hlavnému spravodajcovi výboru sa podarilo presadiť aj návrh európskej definície energetickej chudoby, v ktorej podľa neho žije minimálne pätina Slovákov. “Keďže táto chudoba nie je u nás, ani v niektorých iných krajinách presne definovaná, my sme aj s kolegami z iných výborov a z rôznych štátov presadili presnejšiu európsku definíciu energetickej chudoby, vrátane rizika spadnutia do nej a to aj zavedením kvantitatívnych kritérií,” povedal a dodal, že revízia navrhuje aj zavedenie procesu monitorovania vývoja energetickej chudoby v celej EÚ. “Členské štáty EÚ by mali vyššie výnosy z daní použiť aj na sociálne kompenzácie, ale nijako sa to nemonitoruje a nevieme, na čom sme,” odôvodnil Hajšel fakt, že výborom schválená revízia navrhuje zaviesť povinnosť vlád jasne reportovať, akým spôsobom boli tieto peniaze použité v prospech dorovnávania sociálnych nerovnostíspôsobených zmenenými daňovými sadzbami na jednotlivé zdroje energie.

O mam

Avatar
Consent choices