Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

M. Beňová: Plán obnovy a odolnosti v gescii súčasnej vlády neposunie krajinu vpred

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je kľúčovým finančným nástrojom iniciatívy Next Generation EU, ktorá má pomôcť členským štátom efektívne sa vysporiadať s následkami pandémie. Plénum Európskeho parlamentu sa bude dnes zaoberať rozhodnutím Komisie o uvoľnení finančných prostriedkov z tohto mechanizmu pre Poľsko.

Výška alokácie poľského Plánu obnovy a odolnosti z neho robí po Taliansku a Španielsku tretieho najväčšieho príjemcu dotácií. „Uvoľnenie finančných prostriedkov bolo formálne zdôvodnené splnením podmienky zrušenia spornej disciplinárnej komory pre sudcov poľského najvyššieho súdu,“ priblížila europoslankyňa Monika Beňová.

Plán obnovy a odolnosti mal byť pre každú z členských krajín príležitosťou ako sa vyrovnať s hospodárskymi dopadmi pandémie, no zároveň sa aj pripraviť na výzvy, ktoré pred nimi v budúcnosti stoja. „V prípade Slovenska bol však od počiatku pripravovaný nekoncepčne, neodborne a bez nevyhnutnej diskusie s odborníkmi či s tripartitou. Napriek opakovaným upozorneniam tak bohužiaľ obsahuje nepresné dáta, neaktuálne stratégie a celkovo veľké množstvo nezmyslov,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu.

Práve to ho robí do značnej miery veľmi ťažko implementovateľným v praxi. „Už dnes meškáme s plnením viacerých cieľov, ktoré sme si sami stanovili. Z reformy súdnictva zostal len výsmech, objavujú sa informácie, že kvôli intrigám politikov z najsilnejšieho vládneho hnutia nestihneme postaviť ani jednu z plánovaných nemocníc. Vďaka neschopnosti súčasnej koalície tak Plán obnovy a odolnosti, bohužiaľ, napriek jeho potenciálu, nebude môcť byť tým, čo posunie našu krajinu vpred,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Európsky ľudskoprávny súd môže rozhodovať o žalobách voči Rusku pre zostrelenie letu MH17

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

67 percent Slovákov si myslí, že najväčšiu podporu z Plánu obnovy pre Európu by malo dostať zdravie

Najväčšiu podporu z Plánu obnovy pre Európu, čiže NextGenerationEU, by mali dostať oblasti zamerané na …

Consent choices