Európsky súdny dvor v Luxemburgu. PHOTO: PHOTO: © European Union 2021

Súdny dvor EÚ posilnil právomoci spotrebiteľských združení, majú právo konať aj pri porušení GDPR

Súdny dvor EÚ rozviazal spotrebiteľským združeniam ruky rozsudkom, ktorým potvrdil, že  majú právo žalovať porušenia GDPR bez poverenia udeleného na tento účel konkrétnou poškodenou osobou. Podľa odborníkov ide o dôležité rozhodnutie, ktoré môže urýchliť zlepšovanie ochrany práv spotrebiteľov aj vymáhanie GDPR v celej Európskej únii, vrátane Slovenska.

Spotrebiteľské združenia sú občianske združenia, ktoré bezodplatne presadzujú a chránia práva spotrebiteľov. Bežne poskytujú právne poradenstvo, pomoc a podporu hlavne mimosúdne, no môžu spotrebiteľa zastupovať aj pred súdom, prípadne iným štátnym orgánom či podávať žaloby proti neprijateľným zmluvným podmienkam a nekalým obchodným praktikám. Nemecký súd však riešil situáciu, kedy takéto spotrebiteľské združenie napádalo nekalú obchodnú praktiku, ktorej podstatou bolo nezákonné spracúvanie osobných údajov podľa GDPR. Predmetom sporu tak nebola bežná spotrebiteľská otázka ako napr. úžernícke úroky v úverovej zmluve, ale otázky ochrany osobných údajov.

Majú spotrebiteľské združenia právo podávať žaloby aj podľa GDPR?

Na otázku odpovedal priamo Súdny dvor EÚ vo veci Meta platforms Ireland Limited vs. Spolková únia spotrebiteľských centier a združení, Nemecko. Súd rozhodol, že napriek špecifickej úprave podľa GDPR majú spotrebiteľské združenia právo podávať žaloby za porušovanie GDPR bez poverenia udeleného na tento účel a nezávisle od porušenia konkrétnych práv dotknutých osôb, ak tieto porušenia zasahujú aj do práv na ochranu spotrebiteľa a tieto ich práva reguluje vnútroštátna úprava.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ výraznou mierou posilňuje práva občanov EÚ, či už sú v postavení spotrebiteľa alebo dotknutej osoby. Porušenie pravidla týkajúceho sa ochrany osobných údajov totiž môže podľa odborníka viesť k porušeniu pravidiel týkajúcich sa ochrany spotrebiteľov. „V praxi sa teraz môže stať, že obchodníkovi bude za jedno konanie uložená pokuta za porušenie GDPR a súčasne mu bude hroziť aj pokuta za porušenie pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa,“ vysvetľuje odborník na ochranu osobných údajov Jakub Berthoty z advokátskej kancelárie Dagital Legal. „Ak teda úrady na ochranu osobných údajov v EÚ nebudú efektívne vymáhať povinnosti podľa GDPR, môžu nápravu niektorých porušení vyriešiť spotrebiteľské združenia. Napríklad v situácii, kedy nedostatok súhlasu či profilovanie spôsobí aj vznik agresívnej obchodnej praktiky. Je preto potrebné, aby spoločnosti precízne kontrolovali svoje obchodné podmienky aj z pohľadu ochrany osobných údajov,“ upozorňuje Berthoty. 

Na implementáciu smernice si počkáme

Európska únia už postavenie združení upravuje v smernici č. 2020/1828 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, na základe ktorej majú združenia možnosť žalovať porušenia podľa GDPR. „Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora len urýchľuje nevyhnutné, keďže implementácia novej smernice má termín do 25. decembra 2022 a vnútroštátne opatrenia majú nadobudnúť účinnosť až od 25. júna 2023. Spotrebiteľské združenia budú následne môcť podávať kolektívne žaloby za porušenia GDPR aj podľa spomínanej smernice, no dovtedy ubehne ešte veľa času, keďže nevieme, v akej fáze je proces implementácie do našej legislatívy. Vďaka rozsudku SD EÚ však majú spotrebiteľské združenia právo konať v prípade porušení GDPR, prekrývajúcom sa s ochranou spotrebiteľa už dnes,“ približuje advokát Jakub Berthoty z Dagital Legal.

Viac..  Európska komisia vyzýva na skoncovanie s mrzačením ženských pohlavných orgánov

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

wiezik

Michal Wiezik: Nezákonná ťažba dreva v EÚ je stále realitou, aj voči Slovensku je podaná žaloba

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices