Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP. 2020

M. Beňová: Na dosiahnutie klimatických cieľov treba aj konvenčné zdroje energie

Európska komisia predložila v marci tohto roku delegovaný akt v oblasti klímy, ktorý sa vzťahuje aj na určité činnosti v oblasti plynárenstva a využívania jadrovej energie. Dopĺňa taxonómiu udržateľných zdrojov, ktorá má smerovať súkromné investície do činností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie klimatickej neutrality. Poslanci Európskeho parlamentu budú o námietke k nemu hlasovať na dnešnom plenárnom zasadnutí.

Komisiou navrhnutý výpočet udržateľných zdrojov, ako aj nadväzujúce znenie delegovaného aktu považujem za dobrý kompromis. Je v súlade s princípom subsidiarity a právom na vlastný energetický mix pre jednotlivé členské štáty pri dosahovaní existujúcich klimatických cieľov,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Zabezpečuje totiž podporu aj pre konvenčné zdroje energie schopné objektívne prispievať k stabilite európskych prenosových sústav a zabrániť vzniku dramatických situácií, vrátane rozsiahlych blackoutov. „Ich hrozba v Európe je v súvislosti rozvojom nestabilných obnoviteľných zdrojov energie a naopak pokračujúcim odstavovaním blokov atómových elektrární v Nemecku, bohužiaľ stále viac reálna,“ pripomenula europoslankyňa.

Ekologická transformácia je nevyhnutná, no k nej vedúce kroky musíme prijímať na racionálnom základe. „Nemôžeme na jednej strane chcieť opatrenia na zabránenie ďalšieho zvyšovania cien energie v EÚ a na druhej sa pridávať na stranu klimatických alarmistov a sami k tomuto zvyšovaniu a destabilizácii nepriamo prispievať,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v EÚ: nové pravidlá pre transparentné odmeňovanie

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Komisia navrhuje reformu trhu s elektrinou v EÚ, cieľom je aj ukončenie používania plynu

Komisia navrhla reformu koncepcie trhu s elektrinou v EÚ s cieľom urýchliť intenzívne využívanie obnoviteľných …

Consent choices