nemocnica
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky úrad HERA predstavil zoznam troch najväčších hrozieb pre zdravie


Úrad Európskej únie pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) predstavil zoznam troch najväčších hrozieb pre zdravie, ktoré vyžadujú koordináciu opatrení na úrovni únie v kontexte medicínskych protiopatrení. Správna rada HERA sa dohodla na zozname, ktorý obsahuje tri kategórie hrozieb, ktoré sa môžu rozšíriť v členských štátoch, a to patogény s vysokým pandemickým potenciálom; chemické, biologické, rádiologické a jadrové hrozby a hrozby vyplývajúce z antimikrobiálnej rezistencie. Na svojej webstránke o tom informuje Európska komisia.

Patogény s vysokým pandemickým potenciálom zahŕňajú špecifické vírusové čeľade, ktoré vyvolávajú obavy, pričom sa tu berie do úvahy aj zoonotická povaha najzávažnejších vznikajúcich infekčných chorôb. Táto kategória zahŕňa hlavne čeľade respiračných RNA vírusov.

Ako uvádza EK, chemické, biologické, rádiologické a jadrové hrozby pochádzajú z náhodného alebo úmyselného uvoľnenia, berúc do úvahy globálne geopolitické napätie, ako aj incidenty spôsobené nečestnými aktérmi. Takéto látky identifikovali na základe pravdepodobnosti ich výskytu a ich potenciálneho vplyvu na ľudské zdravie.

Hrozby vyplývajúce z antimikrobiálnej rezistencie predstavujú jedno z najväčších ohrození pre ľudské zdravie. Samotná antibakteriálna rezistencia spôsobuje ročne odhadom viac ako 1,2 milióna úmrtí na celom svete.

Viac..  Nadmerná úmrtnosť v EÚ klesá, vysoký nadpriemer úmrtí zaznamenáva Portugalsko

Identifikácia kľúčových hrozieb pre bezpečnosť zdravia spúšťa proces na zabezpečenie vývoja, výrobnej kapacity a zväčšenia výroby, obstarávania a potenciálneho skladovania liekov, diagnostiky, zdravotníckych pomôcok a osobných ochranných prostriedkov, ako aj iných zdravotníckych protiopatrení s cieľom zabezpečiť ich dostupnosť a prístupnosť v prípade potreby. HERA spolu s ďalšími útvarmi Komisie a agentúrami EÚ zabezpečí, aby v súvislosti s dostupnosťou medicínskych protiopatrení investície neustále smerovali k ochrane verejného zdravia a zdravotnej bezpečnosti.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

HERA podpísal s firmou GSK zmluvu o spoločnom obstarávaní vakcíny proti pandemickej chrípke

Európska komisia (EK) prostredníctvom svojho Úradu Európskej únie pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné …