veda, vyskum
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Na podporu výskumu a vývoja má ísť z Plánu obnovy EÚ 739 milióna eur

Na podporu výskumu, vývoja a inovácií má z Plánu obnovy a odolnosti EÚ smerovať 739 miliónov eur. Ako na sociálnej sieti odporúča Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), informácie o možnostiach podpory by mali byť dostupné na jednom mieste, napríklad na portáli, ktorý je priateľský k užívateľom. Na základe národnej stratégie a harmonogramu by výzvy mali byť koordinované časovo aj tematicky. Zodpovedné agentúry by tiež mali odstrániť administratívne a metodické nedostatky pri podpore. ÚHP odporúča pri výbere projektov väčšie zapojenie zahraničných expertov a modernú diskusiu medzi hodnotiteľmi.

Podmienky pri výbere by podľa ÚHP mali byť nastavené tak, aby dokázali rozoznať jedinečnosť, a zároveň viedli záujemcov k uvažovaniu nad širšími spoločenskými prínosmi. Aby sa dosiahla čo najlepšia hodnota za peniaze, je potrebné, aby boli podporené projekty hodnotené kvalitne a nezávisle. Hodnotenie by malo byť dobre naplánované a promptne zverejnené.

Viac..  Slovensko splnilo ďalší míľnik z plánu obnovy. Na výskum a vývoj pôjde ročne 1 miliarda eur

ÚHP tieto návrhy zhrnul v dokumente, ktorý sa venuje grantovej podpore. Vychádzal pritom z príkladov dobrej praxe v oblasti podpory výskumu, vývoja a inovácií.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

veda a vyskum

Slovensko splnilo ďalší míľnik z plánu obnovy. Na výskum a vývoj pôjde ročne 1 miliarda eur

Slovensko má po rokoch víziu a plán, ako zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života pomocou …

Consent choices