azyl, migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Azyl a migrácia v EÚ: fakty a čísla

Obmedzenia zavedené kvôli pandémii koronavírusu viedli k zníženiu migrácie, ale v roku 2021 sa počet migrantov opäť začal zvyšovať. Nedávny nárast je čiastočne spôsobený ruskou vojnou na Ukrajine. V budúcnosti by mohla mať vplyv aj zmena klímy.

Nedostatky v azylovom systéme EÚ, ktoré odhalil príchod viac ako milióna žiadateľov o azyl a migrantov v roku 2015, pretrvávajú. V septembri 2020 Európska komisia predložila Pakt o azyle a migrácii, zatiaľ čo Parlament pracuje na návrhoch na vytvorenie spravodlivejšej a účinnejšej európskej azylovej politiky.

Definície: čo je to utečenec? Čo je to žiadateľ o azyl?

Žiadatelia o azyl sú ľudia, ktorí podajú oficiálnu žiadosť o azyl v inej krajine, pretože sa obávajú, že ich život je v ich domovskej krajine ohrozený. V súčasnosti musia ľudia z krajín mimo EÚ požiadať o ochranu v prvej krajine EÚ, do ktorej vstúpia. Podanie žiadosti znamená, že sa stávajú žiadateľmi o azyl alebo azylantmi. Postavenie utečenca alebo inú formu medzinárodnej ochrany získajú až po kladnom rozhodnutí vnútroštátnych orgánov.

Utečenci sú ľudia, ktorí majú opodstatnené obavy z prenasledovania z dôvodu rasy, náboženstva, národnosti, politickej príslušnosti alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a ktorých hostiteľská krajina prijala a uznala za utečencov. V EÚ sa v smernici o kvalifikácii stanovujú usmernenia pre udeľovanie medzinárodnej ochrany osobám, ktoré ju potrebujú. V marci 2022 Parlament prvýkrát od nadobudnutia účinnosti smernice o dočasnej ochrane v roku 2001 podporil jej aktiváciu s cieľom poskytnúť okamžitú ochranu ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

Vývoj žiadostí o azyl v EÚ:

Rozhodnutia o azyle v EÚ

V roku 2021 bolo v EÚ podaných 632 315 žiadostí o azyl, čo je o 33,8 % viac ako v roku 2020. To predstavuje návrat k číslam spred pandémie. V roku 2019 bolo 744 810 žiadostí, čo je výrazne menej ako viac ako milión žiadostí zaznamenaných v rokoch 2015 a 2016.

Obzvlášť veľký nárast bol v roku 2021 zaznamenaný v Bulharsku (212 %), Poľsku (180 %) a Rakúsku (170 %). Počet žiadostí klesol v Maďarsku (65 %), na Malte (39 %), v Grécku (30 %), Španielsku (26 %), Fínsku (21 %) a Švédsku (14 %). Prví žiadatelia o azyl v roku 2021 pochádzali najmä zo Sýrie (viac ako 98 800 osôb alebo 18 % z celkového počtu), Afganistanu (83 700 osôb alebo 16 %) a Iraku (približne 26 000 osôb alebo 5 %).

Vojna na Ukrajine spôsobila nový prílev migrantov do Európy

Ruská invázia na Ukrajinu viedla k tomu, že milióny ľudí boli nútené opustiť svoje domovy. Podľa UNHCR, agentúry OSN pre utečencov, od začiatku vojny prekročilo hranice z Ukrajiny 8,8 milióna ľudí. V marci 2022 požiadalo o medzinárodnú ochranu 73 850 prvých žiadateľov o azyl, čo je o 115 % viac ako v marci 2021. Tento nárast je spôsobený najmä konfliktom na Ukrajine. Ukrajincov najprv prijali susedné krajiny, najmä Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika a Moldavsko. Podľa agentúry Frontex, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, sa od februára do júna vrátilo domov viac ako 2,5 milióna Ukrajincov.

Viac..  Miriam Lexmann: Rok od vojny na Ukrajine sa musíme zamyslieť ako jej lepšie pomôcť v zápase o územnú celistvosť

Celkovo väčšina príchodov v poslednom období pochádza z Ukrajiny. Ostatní pochádzajú z krajín, ktoré trpia hospodárskym poklesom. K tomuto trendu pravdepodobne prispeje aj pokles celosvetových remitencií. Kým nedôjde k hospodárskemu oživeniu, budú slabé vyhliadky v oblasti zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti naďalej motivovať ľudí k príchodu do EÚ.

Ilegálna migrácia

V rokoch 2015 a 2016 bolo zistených viac ako 2,3 milióna nelegálnych prechodov. Celkový počet nelegálnych prekročení v roku 2021 bol 200 000, čo je najvyššia úroveň od roku 2017. Počet zistených prekročení sa od roku 2020 do roku 2021 zvýšil na všetkých nelegálnych migračných trasách okrem trasy cez východné Stredozemie, kde počet klesol na 13 184 z 15 980 v roku 2020 a 52 169 v roku 2019.

Prechod cez Stredozemné more ostáva smrtľnou hrozbou pre migrantov, pričom v roku 2021 bolo nahlásených viac ako 1 500 mŕtvych alebo nezvestných osôb v porovnaní s 1 754 osobami v roku 2020. Počet neregulárnych príchodov cez centrálnu stredomorskú trasu (do Talianska a na Maltu) sa v období január – september 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 takmer zdvojnásobil. V období od januára do septembra 2021 bolo zaznamenaných viac ako 48 800 takýchto príchodov v porovnaní s viac ako 25 400 v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Financovanie migrácie zo strany EÚ

Migrácia je už roky prioritou EÚ. Bolo prijatých niekoľko opatrení na riadenie migračných tokov, ako aj na zlepšenie azylového systému. V roku 2015 EÚ výrazne zvýšila financovanie migračnej, azylovej a integračnej politiky v dôsledku zvýšeného prílevu žiadateľov o azyl. V rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 je na migráciu a riadenie hraníc vyčlenených 22,7 miliardy EUR, pričom v rokoch 2014 – 2020 bolo na migráciu a azyl vyčlenených 10 miliárd EUR.

Utečenci vo svete

Na celom svete dosiahol počet ľudí, ktorí utekajú pred prenasledovaním, konfliktmi a násilím, 89,3 milióna. Deti tvoria približne 36,5 % svetovej populácie utečencov. Medzi krajiny, ktoré prijímajú najväčší počet utečencov, patria Turecko, Kolumbia, Pakistan, Uganda a Nemecko. Len 17 % utečencov na svete hostia rozvinuté krajiny.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

migranti

Riadenie migrácie: silnejšie riadenie hraníc EÚ a urýchlenie návratov nelegálnych migrantov

Komisia prijala oznámenie, v ktorom predstavuje strategický rámec pre európske integrované riadenie hraníc na päť …

Consent choices