Čerpanie eurozdrojov sa po zohľadnení zmien legislatívy EÚ priblížilo k úrovni 60 percent


V programovom období 2014 až 2020 boli po zohľadnení zmien legislatívy Európskej únie ku koncu júla tohto roka schválené európske prostriedky v objeme 8,69 mld. eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 59,94 % z celkového záväzku 10 operačných programov 14,5 mld. eur (bez Programu rozvoja vidieka). Ako vyplýva z informácií o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva financií SR, bez zohľadnenia legislatívnych zmien objem schválených eurozdrojov ku koncu júla dosiahol 7,9 mld. eur s podielom čerpania 54,51 %.

EÚ umožnila všetkým členským štátom využiť 100-percentné financovanie, teda preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov zo svojho rozpočtu, najskôr v siedmom účtovnom roku, teda od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, a následne aj v ôsmom účtovnom roku, od 1. júla 2021 – 30. júna 2022). „Uvedené neznamená navýšenie celkovej alokácie finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ, dočasné 100-percentné preplatenie sa vzťahuje na úroveň Európska komisia – členský štát a nie na úroveň členský štát – prijímateľ,“ uviedol rezort financií.

Slovensko má podľa pravidla N+3 v tomto roku vyčerpať z európskych zdrojov takmer 1,77 mld. eur. Podľa stavu výdavkov k 31. júlu, po zohľadnení zmien legislatívy EÚ, je pre splnenie tohto záväzku potrebné predložiť Európskej komisii ešte výdavky v minimálnej výške 200,51 mil. eur. „Tento míľnik pre rok 2022 je k 31. júlu 2022 splnený pre 6 operačných programov,“ priblížilo ministerstvo financií s tým, že sú to programy Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Efektívna verejná správa, Technická pomoc, Program Interreg V-A Slovensko – Česko a Program spolupráce Interact III.

Viac..  Zaostávame za priemerom EÚ, zdražovanie na Slovensku bude podľa analytika pokračovať

Operačný program Kvalita životného prostredia má pre splnenie podmienok čerpania eurozdrojov do konca tohto roka deklarovať výdavky v objeme vyše 193 mil. eur, Program Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 4,6 mil. eur, Operačný program Rybné hospodárstvo takmer 2 mil. eur a Integrovaný regionálny operačný program skoro 530-tisíc eur. Pre vyčerpanie zvyšných prostriedkov EÚ v rokoch 2023 a 2024 treba deklarovať ešte výdavky v objeme vyše 6 mld. eur.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

ceny energii

Europoslanci za KDH: Slovensko musí rokovať s EÚ o presune eurofondov na boj s cenami energií

Slovenská vláda musí podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) okamžite začať rokovania s Európskou komisiou o možnosti …