dochodok
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Dôchodcovia s bydliskom mimo EÚ musia preukázať žitie k 15. októbru


Dôchodcovia s bydliskom mimo Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarskej konfederácie a Spojeného kráľovstva musia preukázať žitie k 15. októbru tohto roka. Preukázanie žitia je podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.

Tlačivo Potvrdenie o žití musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Následne im Sociálna poisťovňa zašle dôchodok za tretí štvrťrok, teda za obdobie od 1. júla 2022 do 30. septembra 2022.

Ďalšie žitie bude potrebné preukázať v januári budúceho roka. V tomto mesiaci preukazujú žitie aj poberatelia dôchodku s bydliskom v členských štátoch EÚ/EHP, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve s výnimkou Českej republiky, pri ktorej si Sociálna poisťovňa informácie o dôchodcoch vymieňa elektronicky s Českou správou sociálneho zabezpečenia.

Viac..  Politka súdržnosti EÚ: Viac ako 66 miliónov eur na cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou

Sociálna poisťovňa k 30. júnu tohto roka vyplatila do zahraničia spolu 33-tisíc dôchodkových dávok, z toho do krajín mimo EÚ ich bolo 3,7-tisíca. Najviac ich z krajín mimo EÚ smerovalo do Kanady, a to takmer 1,5 tisíca a do USA takmer 1,1 tisíca. Do krajín EÚ/EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva vyplatila Sociálna poisťovňa 29,3 tisíca dôchodkov, z toho do Českej republiky 14,9 tisíca a do Nemecka takmer 3,8 tisíca.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

dochodok

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt: platí nariadenie o dobrovoľnom systéme sporenia

Od minulého týždňa sa začalo uplatňovať nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP), ktoré bolo …