Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP. 2020

M. Beňová: Rozvoj spolupráce v oblasti ochrany zdravia prispeje k posilneniu solidarity


Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný aj iniciatívam ohľadom európskej zdravotnej únie. Prostredníctvom rozšírenia mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb má byť posilnená schopnosť vzájomnej koordinácie v prípade budúcich cezhraničných zdravotných kríz.

Tieto snahy nadväzujú na prijaté závery Konferencie o budúcnosti Európy. „V nich boli definované požiadavky na väčšiu angažovanosť Únie v oblasti zdravotníctva. Pandémia nám jednoznačne ukázala potrebu posilnenia schopností v oblasti prevencie pri ochrane zdravia ľudí,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Zároveň bola potvrdená aj nevyhnutnosť ďalšieho rozvoja spolupráce medzi členskými štátmi. „Týka sa to zberu a vzájomnej výmeny údajov, monitorovania, či zavedenia jasných pravidiel pre spoločné obstarávanie liekov a zdravotných pomôcok,“ priblížila europoslankyňa.

Vytváranie zdravotnej únie nemá prenášať kompetencie z jednotlivých krajín na európsku úroveň, no má napríklad prispieť k prehlbovaniu solidarity. „V prípade Slovenska by to bolo osožné už dnes, keď vďaka ignorancii súčasnej vlády dávajú výpovede tisíce zdravotníkov, čím dochádza k ohrozeniu poskytovania samotnej základnej zdravotnej starostlivosti,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  EK podporí transparentnosť v odvetví krátkodobých prenájmov v prospech všetkých aktérov

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: Trh práce sa mení. Zdravie a bezpečnosť zamestnancov ochránime viac

Úprava pracoviska, flexibilná organizácia práce, prispôsobenie organizácie práce starším pracovníkom alebo tým, ktorí sa do …