odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada EÚ prijala smernicu o znížení organických znečisťujúcich látok v odpade


Rada Európskej únie v pondelok prijala smernicu o znížení limitných hodnôt pre prítomnosť perzistentných organických znečisťujúcich látok v odpade. Perzistentné organické znečisťujúce látky sú obzvlášť škodlivé látky. Hoci sa tieto chemikálie už nepoužívajú v nových výrobkoch, stále ich možno nájsť v odpade z niektorých spotrebných výrobkov, ako sú nepremokavé textílie, nábytok, plasty a elektronické zariadenia, uviedla Rada v tlačovej správe. Na dosiahnutie obehového hospodárstva, kde sa odpad bude čoraz viac využívať ako druhotná surovina, je nevyhnutné stanoviť nové limity na prítomnosť perzistentných organických znečisťujúcich látok v odpade, dodala Rada.

„Ide o dôležitý krok v ochrane našich občanov a životného prostredia. Mnohé z týchto látok nám v minulosti priniesli výhody, ale nevenovali sme dostatočnú pozornosť tomu, aké škodlivé môžu byť. Som rada, že EÚ ide príkladom a rozhodla sa sprísniť ich limity vo fáze recyklácie,“ uviedla česká ministerka životného prostredia Anna Hubáčková.

Smernica reviduje prílohy k nariadeniu o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pričom do zoznamu týchto látok zaraďuje nové chemikálie a obmedzuje ich prítomnosť v odpadoch sprísnením limitných hodnôt koncentrácie určitých látok. Nové limitné hodnoty koncentrácie zabezpečia vyššiu ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.

Viac..  Michal Wiezik o klimatickej konferencii OSN v Egypte: Máme výnimočnú príležitosť dohodnúť sa

Prijatie smernice nasleduje po predbežnej politickej dohode dosiahnutej s Európskym parlamentom 21. júna 2022. Cieľom nariadenia je zosúladiť právne predpisy EÚ s jej medzinárodnými záväzkami, najmä v rámci Štokholmského dohovoru o perzistentných organických znečisťujúcich látkach. Nové obmedzenia sú v súlade s ambíciou európskej Zelenej dohody dosiahnuť recykláciu materiálov bez toxických látok a s novým Akčným plánom obehového hospodárstva.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

odpad

Produkcia komunálneho odpadu v únii v roku 2020 stúpla

Recyklácia však stagnovala, na obyvateľa sa recyklovalo 151 kilogramov surovín, čiže rovnako ako v roku …