Slovensko vlajka
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia prijala od Slovenska žiadosť o vyplatenie ďalšej platby v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti


Komisia dostala od Slovenska druhú žiadosť o platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ide o vyplatenie finančnej podpory vo výške 708,8 milióna eur (bez predbežného financovania). Celkovo bude plán obnovy a odolnosti Slovenska financovaný z grantov vo výške 6,0 miliardy eur.

Platby v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sú založené na dosiahnutých výsledkoch a sú podmienené tým, že Slovensko realizuje investície a reformy uvedené v jeho pláne obnovy a odolnosti. Druhá žiadosť o platbu sa vzťahuje na 16 míľnikov a cieľov zahŕňajúcich niekoľko reforiem v oblasti obnovy budov, prispôsobenia sa zmene klímy, vysokoškolského vzdelávania, výskumu a vývoja, sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti, boja proti korupcii, podnikateľského prostredia a digitalizácie. 

Komisia má teraz dva mesiace na posúdenie žiadosti. Následne zašle Hospodárskemu a finančnému výboru Rady svoj predbežný posudok o tom, ako Slovensko napĺňa míľniky a ciele potrebné k danej platbe. Viac informácií o spracúvaní žiadostí o platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je k dispozícii v tejto časti otázok a odpovedí. Viac informácií o slovenskom pláne na podporu obnovy a odolnosti nájdete tu.

Viac..  M. Beňová: Nové vlastné zdroje pomôžu pri modernizácii systému financovania EÚ

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Na Slovensko príde prvá platba z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo výške 398,7 milióna EUR

Európska komisia dnes vyplatila Slovensku prvú platbu vo výške 398,7 milióna EUR v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF). Platba je …