dialnica
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Projekty v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra využili zo zdrojov EÚ 60 percent


Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 30. septembru tohto roka takmer 3,6 mld. eur. Predstavuje to približne 60 % z celkovej alokácie cez 6 mld. eur.

Čerpanie európskych prostriedkov v programe oproti koncu augusta vzrástlo skoro o 42 mil. eur a miera o 0,7 percentuálneho bodu, od konca minulého roka sa zvýšilo o 900 mil. eur, resp. o 15 percentuálnych bodov. Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci OPII dosiahlo koncom septembra vyše 580 mil. eur, teda takmer 57 % z viac ako jednej miliardy eur. Zazmluvnené prostriedky EÚ v tomto programe mali objem 6,12 mld eur, čo je zhruba o 2 % viac ako alokácia, platné výzvy na projekty z eurozdrojov boli vo výške 9,7 mld. eur, teda o 61 % nad celkovou vyčlenenou sumou.

Do konca budúceho roka zostávalo v programe využiť z prostriedkov EÚ ešte 2,41 mld. eur, čiže vyše 40 % celkovej alokácie. Ak by mala byť celá táto suma využitá, čerpanie by sa muselo zvýšiť priemerne takmer na 161 mil. eur mesačne.

Viac..  Slovensko je medzi prvými šiestimi štátmi EÚ, ktoré majú kompletne schválené nové eurofondové obdobia

OPII je podľa objemu finančných prostriedkov najväčší z jedenástich programov (vrátane Programu rozvoja vidieka), podľa úrovne čerpania eurofondov v závere septembra bol na šiestom mieste. Na základe podielu kontrahovania európskych financií je na druhej pozícii. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sprostredkovateľskými orgánmi sú ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií, ako aj hospodárstva a školstva, vedy, výskumu a športu. V OPII idú peniaze na na rozvoj železničnej, cestnej a vodnej dopravy v šiestich z trinástich prioritných osí, ďalšie zdroje sú na informatizáciu, technickú pomoc, výskum, vývoj a inovácie, ako aj pre malé a stredné podniky, pričom posledné dve oblasti sú zvlášť aj pre Bratislavský kraj.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Slovensko je medzi prvými šiestimi štátmi EÚ, ktoré majú kompletne schválené nové eurofondové obdobia

Dva roky tvrdej práce na veľkej reforme eurofondov a náročných rokovaní s Európskou komisiou o …