My EUSpace súťaž. ZDROJ: j © Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA).

Súťaž agentúry EUSPA #myEUspace je späť, ceny pre víťazov dosahujú takmer 1 milión eur


Súťaž #myEUspace vyhľadáva inovatívne komerčné riešenia využívajúce silu vesmírneho priestoru EÚ a usiluje sa napĺňať svoje poslanie: podporiť podnikateľov vyvíjajúcich inovatívne komerčné aplikácie, ktoré využívajú údaje a signály z Vesmírneho programu Únie. Na to, aby ich agentúra EUSPA získala, ponúkla peňažnú odmenu vo výške 1 mil. EUR.

Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA) vyhlásila každoročnú súťaž #myEUspace. Táto obľúbená súťaž už 3. rok prináša výzvu pre inovátorov a podnikateľov, aby vyvinuli prevratné komerčné riešenia, ktoré využívajú vesmírne údaje a signály EÚ zo systému Galileo, európskeho globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) a/alebo programu Copernicus, európskeho programu pozorovania Zeme.

“Údaje o vesmírnom priestore sú stredobodom technologickej revolúcie, ktorá v súčasnosti prebieha v Európe. Táto súťaž je ďalším príkladom toho, akým spôsobom agentúra EUSPA podporuje inovatívnych podnikateľov, startupy, MSP a podniky z celej EÚ, ktorí využívajú údaje, informácie a služby programov Copernicus a Galileo počas rôznych fáz ich cyklu vývoja,“ uviedol výkonný riaditeľ agentúry EUSPA Rodrigo da Costa. “Startupy a podnikatelia sú zvlášť nadšení, pokiaľ ide o využitie potenciálu, ktorý ponúka Vesmírny program Únie, a jeho premietnutie do inovačných riešení, ktoré určite spôsobia prevrat v širokej škále odvetví,“ vysvetlila vedúca oddelenia pre trh, odberateľský sektor a inovácie agentúry EUSPA Fiammetta Diani.

Do súťaže #myEUspace sa môžu zapojiť tímy zo všetkých členských štátov EÚ a zo Švajčiarska, Nórska a Islandu, pričom celkové finančné prostriedky vyčlenené pre víťazov dosahujú takmer 1 mil. EUR. Okrem peňažnej odmeny súťaž ponúka i podporu podnikateľom počas celého inovačného cyklu, a to tak pre startupy v začiatočnej fáze fungovania, ako aj pre rozširujúce sa podniky.

Nápady sa môžu zameriavať celú škálu oblastí, počnúc mobilnými aplikáciami až po riešenia založené na hardvéri, všetky však musia byť spojené s jednou z troch inovačných oblastí zamerania:

• So štipkou hviezdneho prachu: spotrebiteľské riešenia, napríklad mobilné aplikácie, nositeľné zariadenia (inteligentné hodinky, inteligentné okuliare, zariadenia na sledovanie telesnej kondície atď.), drony alebo robotika, ktoré riešia hlavné spoločenské výzvy v hlavných oblastiach záujmu, napríklad v oblasti zdravia, bezpečnosti a ochrany občanov, hier a zábavy, športu a fitnes a cestovného ruchu.

• Naša zelená planéta: inovačné riešenia environmentálnych výziev a udržateľného života, ktoré prispievajú k vykonávaniu Európskej zelenej dohody, ako aj riešenia, ktoré pomáhajú zelenej transformácii podnikov. Navrhované riešenia sa musia zameriavať na hlavné spoločenské výzvy v hlavných oblastiach záujmu, napríklad ochranu ekosystémov, ekologickú mobilitu, udržateľné poľnohospodárstvo a riadenie energie a zdrojov.

• Pohrúžte sa do špičkovej technológie: inovačné riešenia, ktoré kombinujú údaje EÚ o vesmírnom priestore so špičkovými technológiami, napríklad umelou inteligenciou, kvantovou výpočtovou technikou, snímaním, simuláciou, šifrovaním atď., technológiou blockchain, metaverzom a rozšírenou realitou (rozšírenou realitou, zmiešanou realitou, virtuálnou realitou). Navrhované riešenia sa musia zameriavať na veľké spoločenské výzvy v hlavných oblastiach záujmu, napríklad biotechnológiách, lekárskych technológiách, finančných technológiách atď.

Viac..  Na projekty cezhraničnej spolupráce s Maďarskom pôjde z programu Interreg 161 miliónov eur

V závislosti od vyspelosti riešenia v čase predloženia žiadosti môžu podnikatelia súťažiť a vyhrať v troch rôznych kategóriách cien:

• Najlepšie nápady: pre sľubné teoretické nápady, ktoré využívajú vesmírne údaje EÚ a majú vysoký trhový potenciál. Každý z 15 najlepších nápadov dostane peňažnú odmenu vo výške 10 000 EUR.

• Najlepšie prototypy: pre otestované prototypy alebo beta verzie pripravené na uvedenie na trh. Každý z 10 najlepších prototypov dostane peňažnú odmenu vo výške 30 000 EUR.

• Najlepšie produkty: pre existujúce komerčné produkty, ktoré sa usilujú o rozšírenie. Každý z 5 najlepších produktov dostane peňažnú odmenu vo výške 100 000 EUR.

Vzhľadom na to, že v rámci súťaže sa využíva pohyblivá lehota na predloženie, tímy, ktoré vyhrajú v jednej kategórii, sa môžu s tým istým víťazným nápadom alebo prototypom znovu prihlásiť do iného kola, a teda súťažiť ďalej a získať ďalšie ocenenia. Lehota pre príspevky v kategórii Najlepšie nápady je stanovená na 30. november 2022, v kategórii Najlepšie prototypy na 10. február 2023 a pre Najlepšie produkty na 23. apríl 2023.

Všetky žiadosti sa budú hodnotiť z hľadiska inovatívnosti, trhového potenciálu, uskutočniteľnosti, relevantnosti pre Vesmírny program EÚ a prevádzkovej kapacity. Ocenené tímy budú vyzvané, aby svoje riešenia predstavili verejnosti a investorom počas finále súťaže, ktoré bude súčasťou júnového Dňa podnikania.

Ďalšie informácie o súťaži a o tom, ako sa zaregistrovať, nájdete tu.  Súťaž #myEUspace organizuje EUSPA ako súčasť iniciatívy Európskej komisie pre podnikanie v oblasti kozmického priestoru (CASSINI).

O Agentúre Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA):

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) poskytuje bezpečné a chránené služby európskej satelitnej navigácie, podporuje komerčné využitie údajov a služieb systémov Galileo, EGNOS a Copernicus, koordinuje vládny program satelitnej komunikácie EÚ GOVSATCOM a od roku 2023 je zodpovedná aj za dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru a prevádzku kontaktnej kancelárie. Agentúra EUSPA je zodpovedná za bezpečnostnú akreditáciu všetkých zložiek Vesmírneho programu Únie. Podporovaním rozvoja inovačného a konkurencieschopného kozmického sektora a spoluprácou s celým vesmírnym spoločenstvom EÚ prispieva k dosahovaniu cieľov Európskej zelenej dohody a k digitálnej transformácii, bezpečnosti a ochrane Únie aj jej občanov a zároveň posilňuje jej autonómiu a odolnosť.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Europarlament schválil nástroj pre spravodlivú hospodársku súťaž na jednotnom trhu

Európsky parlament dal vo štvrtok zelenú novému zákonu EÚ, ktorý zaisťuje, že zahraničné dotácie poskytované …