Europa
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Staňte sa porotcom a rozhodnite o prvom Európskom hlavnom meste demokracie


Projekt Európske hlavné mesto demokracie je nová celoeurópska iniciatíva, ktorej cieľom je prispieť k budovaniu silnejšej demokracie v Európe. Kľúčovú úlohu v ňom zohráva 10 000 členná občianska porota. Jedinečnú príležitosť stať sa porotcom a rozhodnúť o historicky prvom Európskom hlavnom meste demokracie majú aj Slovenky a Slováci.

Rok 2022 je prvým ročníkom iniciatívy Európske hlavné mesto demokracie. Projekt vznikol ako reakcia na dlhodobý trend, ktorý možno pozorovať v Európe a prejavuje sa vzostupom autoritárskych politík, lídrov či postojov v regióne na úkor demokracie. Európska demokracia čelí v súčasnosti mnohým výzvam; viaceré z nich sa pritom v dôsledku pandémie a vojny na Ukrajine stali ešte akútnejšími. Projekt poukazuje na potenciál rozvíjať demokratické postupy a presadzovať nové formy demokratickej angažovanosti, ktoré dokážu posunúť Európu vpred.

Mestá ako inkubátory demokracie

Projekt pritom upriamuje pozornosť na mestá ako kľúčových aktérov, ktorí dokážu prinášať inovácie, nové nápady a slúžia ako inkubátory pre ďalší rozvoj demokracie. Cieľom projektu je prepájať európske mestá, podporovať zdieľanie osvedčených postupov a inšpirácií naprieč Európou a prispieť tak k budovaniu silnejšej demokracie v Európe. Úlohou Európskeho hlavného mesta demokracie bude v spolupráci s miestnymi partnermi zorganizovať širokú škálu aktivít a podujatí v oblastiach, ktoré majú podľa odborníkov priamy dosah na vývoj demokracie v mestách.

O Európskom hlavnom meste demokracie môžu rozhodnúť aj Slovenky a Slováci

Občianska angažovanosť je dôležitým pilierom demokracie. Kľúčovú úlohu v projekte preto zohráva občianska porota. 10 000 Európanov a Európaniek bude každý rok, počnúc týmto, vyberať Európske hlavné mesto demokracie. Porotcami sa môžu stať aj Slovenky a Slováci, ktorí majú viac ako 15 rokov. Majú tak jedinečnú príležitosť vyjadriť svoj názor a prispieť k budovaniu silnejšej demokracie v Európe.

Členstvo v porote pritom prináša rôzne výhody. Porotcovia môžu vyhrať vstupenky na podujatia v budúcom Európskom hlavnom meste demokracie, či rozvíjať schopnosti na rôznych voliteľných školeniach a workshopoch. Študenti si môžu pridať členstvo v porote a aktivity s tým spojené do svojho životopisu.

Porotcovia sa môžu prihlasovať do 18.11.2022 na tomto linku.

Viac informácií si môžete prečítať na oficiálnej stránke projektu.

Viac..  I. Štefanec: Európsky týždeň vynálezcov podporuje budúcu konkurencieschopnosť Európy

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

supermarket, potraviny

Inflácia, ktorá zaťažuje strednú Európu, núti ľudí obracať každý cent

Masívna vlna zdražovania zasiahla celú Európu vrátane Slovenska. Niektoré krajiny hlásia najvyššiu mieru inflácie za …