Solidarita s Ukrajinou. PHOTO: © European Union 2022 - Source : EP

Politka súdržnosti EÚ: Viac ako 66 miliónov eur na cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou


Viac ako 66 miliónov eur na cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou bude k dispozícii v rámci prvého programu cezhraničnej spolupráce, ktorý prijala Komisia: Interreg NEXT Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina. Program sa vzťahuje na obdobie 2021 – 2027. 

Prostredníctvom tohto programu politiky súdržnosti budú tri členské štáty, Maďarsko, Slovensko a Rumunsko, a Ukrajina spolupracovať v záujme rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a väčšej odolnosti svojich systémov zdravotnej starostlivosti. Program bude podporovať aj udržateľné riešenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof. 

Zúčastnené krajiny budú spolupracovať aj na ochrane prírody, podpore zelenej infraštruktúry a posilnení udržateľného cestovného ruchu. Program takisto pomôže zosúladiť štandardy členských štátov EÚ a Ukrajiny v záujme efektívnej verejnej správy. Projekty budú podporovať právnu a administratívnu spoluprácu s cieľom riešiť spoločné prekážky v pohraničných regiónoch a zároveň podporovať spoluprácu medzi občanmi, občianskou spoločnosťou a inštitúciami.

Na programy spolupráce Interreg NEXT na obdobie 2021 – 2027 sa pridelilo 1,1 miliardy eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) a Nástroja predvstupovej pomoci (IPA). Na obdobie 2021 – 2027 sa poskytne takmer 600 miliónov eur na päť programov Interreg na podporu činností cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce medzi členskými štátmi a Ukrajinou.

Viac..  I. Brocková: Musíme sa zamerať na urgentné potreby Ukrajiny, pozornosť sa venuje aj Afrike

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Brocková: Musíme sa zamerať na urgentné potreby Ukrajiny, pozornosť sa venuje aj Afrike

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa v pondelok, 28. novembra …