Chorvatsko
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci podporili vstup Chorvátska do Schengenu


Europoslanci vo štvrtok schválili zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach medzi schengenským priestorom a Chorvátskom. Európsky parlament prostredníctvom uznesenia, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 534 (za): 53 (proti): 25 (zdržalo sa hlasovania), odobrili plné členstvo Chorvátska v schengenskom priestore. Rada 9. decembra 2021 potvrdila, že Chorvátsko splnilo všetky potrebné podmienky na úplné uplatňovanie schengenských pravidiel. Poslanci teraz naliehajú na Radu, aby pokračovala v procese a prijala konečné rozhodnutie o zrušení hraničných kontrol.

Základné práva musia byť dodržiavané

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie základných práv na vonkajších hraniciach EÚ poslanci naliehajú na Chorvátsko, aby informovalo Parlament a Radu o implementácii svojho akčného plánu (viac v komunikácii Komisie) na riadenie vonkajších hraníc EÚ, a najmä o nezávislom mechanizme na monitorovanie činnosti polície. V nadväznosti na správy o vytláčaní migrantov na chorvátskych hraniciach poslanci požadujú, aby Komisia zhodnotila riadenie vonkajších hraníc a aspekty základných práv (vrátane kontrol na mieste) ako súčasť schengenského hodnotiaceho programu.

Súvislosti

Európsky parlament dlhodobo presadzuje rozšírenie schengenského priestoru, ktorý dnes zahŕňa 26 štátov (všetky členské štáty EÚ okrem Bulharska, Chorvátska, Cypru, Írska a Rumunska plus nečlenské štáty EÚ Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko). V roku 2018 poslanci prostredníctvom uznesenia vyzvali na prijatie Chorvátska do Schengenu ihneď po splnení potrebných kritérií. Parlament tiež v uznesení z 18. októbra 2022 vyjadril podporu okamžitému prijatiu Bulharska a Rumunska do Schengenu.

Viac..  Lexmann žiada okamžité zatvorenie čínskej policajnej stanice na Slovensku

Vyjadrenie spravodajcu

Spravodajca Paulo Rangel (EPP, PT) po hlasovaní uviedol: „Chorvátsko prešlo doposiaľ najkomplexnejším hodnotením členstva v schengenskom priestore zo všetkých krajín EÚ. Splnilo 281 odporúčaní v 8 oblastiach schengenskej legislatívy. Komisia a Rada potvrdili pripravenosť krajiny plne uplatňovať schengenské pravidlá. Európsky parlament plne súhlasí: k zrušeniu kontrol na vnútorných hraniciach musí dôjsť do konca tohto roka!”

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

schengen

Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko sú pripravené naplno fungovať v schengenskom priestore

Komisia vyzýva Radu, aby bezodkladne prijala potrebné rozhodnutia, ktoré umožnia Bulharsku, Rumunsku a Chorvátsku plnohodnotnú …