energeticka unia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Posilnená politika rozširovania je najsilnejším geopolitickým nástrojom EÚ


Europoslanci vyzývajú EÚ, aby prekonala súčasný stav a obnovila proces rozširovania medzi členskými štátmi, ako aj v kandidátskych krajinách.

Vzhľadom na rastúcu hrozbu Ruska pre európsky mier a stabilitu zostáva posilnená politika rozširovania naďalej najsilnejším geopolitickým nástrojom, ktorý má EÚ k dispozícii, tvrdia poslanci v odporúčaní prijatom na plenárnom zasadnutí v stredu.

Aby bola EÚ dôveryhodnejším a effektívnejším globálnym aktérom, mala by zreformovať svoje rozhodovacie postupy týkajúce sa pristúpenia nových členov, zrušiť potrebu jednomyseľnosti a nahradiť ju kvalifikovanou väčšinou. Poslanci tiež vyzývajú členské štáty, aby splnili záväzky EÚ voči krajinám západného Balkánu a Východného partnerstva a zabezpečili, aby kandidátskym krajinám namiesto plného členstva v EÚ neboli ponúknuté žiadne alternatívy.

Sankcionovať brzdenie reforiem, odmeňovať udržateľný pokrok

Poslanci požadujú, aby sa demokratická reforma a právny štát dostali do popredia procesu rozširovania spolu so zlepšeným monitorovaním, podávaním správ, hodnotením a podmienenosťou. V odporúčaní k novej stratégii EÚ pre rozširovanie, ktoré prijali poslanci, sa EÚ naliehavo vyzýva, aby zviditeľnila financovanie EÚ a jeho hmatateľné výsledky v krajinách zapojených do procesu rozširovania. Chcú tiež, aby EÚ pracovala na predchádzaní zasahovaniu tretích strán do politických, volebných a iných demokratických procesov týchto krajinách.

EÚ by zároveň mala zabezpečiť, že každá stagnácia alebo kroky späť v procese reforiem súvisiacich s člensvom v EÚ budú v reálnom čase sankcionované, mala by tiež odmeňovať kandidátske krajiny za dosiahnutie udržateľneho pokroku, a to aj ich postupom na jednotný trh EÚ. Požadujú jasné lehoty na ukončenie rokovaní s pristupujúcimi krajinami a trvajú na tom, že by mali skončiť najneskôr do konca súčasného desaťročia.

Viac..  Majstrovstvá sveta v Katare: FIFA by mala podľa EP odškodniť rodiny mŕtvych pracovníkov

Dôraz na zosúladenie zahraničnej politiky

Zdôrazňujúc, že je dôležité, aby EÚ uprednostnila zosúladenie pristupujúcich krajín so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ, poslanci tvrdia, že prístupové rokovania so Srbskom by mali pokročiť len vtedy, ak krajina podporí sankcie EÚ voči Rusku a dosiahne významný pokrok v reformách súvisiacich s členstvom v EÚ.

Poslanci vítajú mimoriadne rýchle rozhodnutie Európskej rady o žiadostiach Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska o členstvo v EÚ a vyzývajú tieto tri krajiny, aby pokročili v zásadných reformách. Parlament tiež víta podmienečné odporúčanie Komisie udeliť Bosne a Hercegovine štatút kandidátskej krajiny a vyzýva Európsku radu, aby čo najskôr nadviazala na toto odporúčanie.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Tonino Picula (S&D, HR) uviedol: „Toto zhromaždenie bolo vždy najvýznamnejším zástancom rozširovania. Prijatím pevných odporúčaní o tom, ako by sa mala vykonávať budúca politika rozširovania, môžeme opäť stanoviť tón a normy, ktoré Európskej únii umožnia rásť a prosperovať. Chceme zabezpečiť, aby EÚ zostala rozvíjajúcim sa spoločenstvom európskych štátov, ktoré sú otvorené pristsúpeniu podobne zmýšľajúcich demokracií, ktoré majú spoločné hodnoty a záujmy.

Odporúčanie bolo prijaté 502 hlasmi za, 75 členov hlasovalo proti a 61 sa hlasovania zdržalo.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Benova

M. Beňová: Rozširovanie EÚ posilňuje stabilitu a je v našom strategickom záujme

Rozširovanie je jednou z najdôležitejších a najkomplexnejších politík Európskej únie (EÚ). Má v sebe obrovský transformačný potenciál, tak …