wiezik
Michal Wiezik, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Michal Wiezik o povinných kvótach: Ženy vo vedúcich pozíciách by mal byť úplný európsky štandard

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Parlament odobril rodovú rovnosť vo vrcholových orgánoch spoločností

• 40 % nevýkonných riadiacich pozícii obsadí menej zastúpené pohlavie
• odrádzajúce sankcie pre spoločnosti, ktoré nedodržia pravidlá
• malé a stredné podniky s menej ako 250 zamestnancami vylúčené z pôsobnosti smernice

Do júla 2026 musia všetky veľké verejne kótované spoločnosti v EÚ prijať opatrenia na posilnenie účasti žien na ich riadení.

Bola prijatá smernica o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností, ktorej prvý návrh bol predložený už pred desiatimi rokmi. Hlavným cieľom smernice je zaviesť transparentné postupy prijímania zamestnancov do spoločností, čím sa má zabezpečiť, že do konca júna 2026 bude najmenej 40 % nevýkonných riadiacich pozícií alebo 33 % všetkých riadiacich pozícií obsadených menej zastúpeným pohlavím.

Rozhodujúcim kritériom transparentných výberových konaní musia byť podľa nových pravidiel aj naďalej zásluhy. Kótované spoločnosti budú musieť raz ročne poskytovať príslušným orgánom informácie o zastúpení mužov a žien vo svojich vrcholových orgánoch. Ak sa im stanovené ciele splniť nepodarí, budú musieť informovať o plánovaných spôsoboch nápravy. Informácie o zastúpení mužov a žien budú tiež ľahko prístupné na internetových stránkach príslušných spoločností.

Viac..  Michal Wiezik: Les v Suchej doline sa obnovuje a prispôsobuje. Robil to tak vždy, až pokým sme mu nevnútili pestovateľské normy

Malé a stredné podniky s menej ako 250 zamestnancami budú z pôsobnosti smernice vylúčené. Podľa nových pravidiel budú musieť členské štáty zaviesť účinné, odrádzajúce a primerané sankcie (napr. pokuty) pre spoločnosti, ktoré nedodržia otvorené a transparentné postupy menovania. Rozhodnutie spoločnosti o členoch vrcholových orgánov, ktoré bude v rozpore so zásadami smernice, bude môcť zrušiť súd.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

wiezik

Michal Wiezik: Konečne si EÚ uvedomila, že je lepšie odpad nevyvážať, ale opätovne ho využívať

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Preprava …

Consent choices