nicholsonova
Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa /RE/. PHOTO: redakcia/red.

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Ženy majú byť vo vedúcich pozíciách, ale prirodzeným spôsobom. Nie cez povinné kvóty

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Do júla 2026 musia všetky veľké verejne kótované spoločnosti v EÚ prijať opatrenia na posilnenie účasti žien na ich riadení.

Prijatá smernica smernica o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností, ktorej prvý návrh bol predložený už pred desiatimi rokmi. Hlavným cieľom smernice je zaviesť transparentné postupy prijímania zamestnancov do spoločností, čím sa má zabezpečiť, že do konca júna 2026 bude najmenej 40 % nevýkonných riadiacich pozícií alebo 33 % všetkých riadiacich pozícií obsadených menej zastúpeným pohlavím.

Rozhodujúcim kritériom transparentných výberových konaní musia byť podľa nových pravidiel aj naďalej zásluhy. Kótované spoločnosti budú musieť raz ročne poskytovať príslušným orgánom informácie o zastúpení mužov a žien vo svojich vrcholových orgánoch. Ak sa im stanovené ciele splniť nepodarí, budú musieť informovať o plánovaných spôsoboch nápravy. Informácie o zastúpení mužov a žien budú tiež ľahko prístupné na internetových stránkach príslušných spoločností. Malé a stredné podniky s menej ako 250 zamestnancami budú z pôsobnosti smernice vylúčené.

Podľa nových pravidiel budú musieť členské štáty zaviesť účinné, odrádzajúce a primerané sankcie (napr. pokuty) pre spoločnosti, ktoré nedodržia otvorené a transparentné postupy menovania. Rozhodnutie spoločnosti o členoch vrcholových orgánov, ktoré bude v rozpore so zásadami smernice, bude môcť zrušiť súd.

Keďže Európsky parlament a Rada smernicu schválili, do platnosti vstúpi dvadsať dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty musia tieto pravidlá implementovať do dvoch rokov.

Viac..  Eugen Jurzyca: Čo sa podarilo minulý rok a čo nás v Európskom parlamente čaká v roku 2023

Európska komisia predložila návrh smernice po prvýkrát v roku 2012, pričom Európsky parlament k nemu prijal svoju rokovaciu pozíciu v roku 2013. Rada následne spis blokovala takmer desať rokov, až kým sa ministri pre zamestnanosť a sociálne veci v marci 2022 konečne nedohodli na stanovisku. Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady dospeli k dohode v júni tohto roku.

V roku 2021 tvorili ženy len 30,6 % členov vrcholových orgánov v najväčších verejne kótovaných spoločnostiach v EÚ, pričom medzi členskými štátmi existujú výrazné rozdiely (od 45,3 % vo Francúzsku po 8,5 % na Cypre). Hoci je zastúpenie žien v predstavenstvách spoločností čoraz vyššie, v roku 2022 má len menej ako jedna z desiatich najväčších kótovaných spoločností v krajinách EÚ na čele predsedníčku alebo generálnu riaditeľku.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Uber, Wolt, Bolt, Delivero, či Bistro. Ohrozené sú tisíce pracovných miest

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices