Vojak, helikoptéra, bojové nasadenie. PHOTO: © European Union 2022

Rada EÚ: smerovanie k podpore spoločného obstarávania v obrannom priemysle

Rada Európskej únie sa dohodla na všeobecnom smerovaní k návrhu nariadenia, ktorým sa posilňuje európsky obranný priemysel prostredníctvom aktu o spoločnom obstarávaní (EDIRPA). Všeobecné smerovanie znamená, že Rada dosiahla politickú dohodu, na základe ktorej môže teraz začať rokovania s Európskym parlamentom. Rada o tom informuje prostredníctvom tlačovej správy na svojej webstránke.

Základom obrannej schopnosti každého štátu je silný a konkurencieschopný obranný priemysel. Posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom aktu o spoločnom obstarávaní (EDIRPA) je jedným z nástrojov, ktorý môže pomôcť spoločnostiam lepšie predvídať výrobnú kapacitu s cieľom zabezpečiť najdôležitejšie zásoby pre ozbrojené sily. Pokračujúca ruská agresia voči Ukrajine dokazuje, že v súčasnom dynamickom bezpečnostnom prostredí môže prežiť len dobre vybavená armáda. Som rada, že členské štáty dosiahli v tejto otázke dohodu,“ vyjadrila sa ministerka obrany Českej republiky Jana Černochová.

Rada vo svojom všeobecnom smerovaní potvrdila návrh Komisie vyčleniť 500 miliónov eur z rozpočtu Európskej únie (EÚ) na obdobie od nadobudnutia účinnosti nariadenia do roku 2024 s cieľom stimulovať opatrenia na riešenie najnaliehavejších a najkritickejších potrieb v oblasti výrobkov obranného priemyslu. Tieto opatrenia musí vykonávať konzorcium aspoň troch členských štátov

Viac..  M. Beňová: Vynaliezavosť páchateľov núti k posilňovaniu pravidiel proti praniu špinavých peňazí

Všeobecným smerovaním Rady sa zabezpečuje, že z fondov EÚ sa budú financovať len tie opatrenia v rámci spoločného obstarávania, pri ktorých náklady na komponenty pochádzajúce z EÚ a jej pridružených krajín predstavujú aspoň 70 %. Vo všeobecnom smerovaní sa stanovuje aj niekoľko jasných podmienok oprávnenosti dodávateľov, subdodávateľov a výrobkov obranného priemyslu, a to všetko s cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne.

Aby sa prostredníctvom EDIRPA mohli pružne riešiť krátkodobé naliehavé potreby, v pozícii Rady sa zohľadňuje rozšírenie existujúcej spolupráce v obrannom priemysle v transatlantickom kontexte a s inými podobne zmýšľajúcimi demokratickými krajinami. Keďže Rada dospela k všeobecnému smerovaniu, môžu sa rokovania s Európskym parlamentom v rámci riadneho legislatívneho postupu začať hneď, ako Európsky parlament prijme pozíciu.

(SITA)

O mam

Avatar
Consent choices