Nové pravidlá transparentnosti: povinnosť oznamovať transakcie s kryptoaktívami

Európska komisia navrhla nové pravidlá daňovej transparentnosti pre všetkých poskytovateľov služieb uľahčujúcich transakcie s kryptoaktívami klientom, ktorí sú rezidentmi v Európskej únii. Navrhované pravidlá sú doplnením nariadenia o trhoch s kryptoaktívami a predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.

Spravodlivé a účinné zdaňovanie je kľúčové pre zabezpečenie príjmov na verejné investície a služby a zároveň pre vytvorenie podnikateľského prostredia, v ktorom sa bude dariť inováciám. Daňové orgány však v súčasnosti nemajú informácie potrebné na monitorovanie výnosov získaných používaním kryptoaktív, s ktorými sa ľahko obchoduje v cezhraničnom kontexte. Majú tak len veľmi obmedzenú možnosť dosiahnuť, aby sa dane skutočne platili, v dôsledku čoho európski občania prichádzajú o významné daňové príjmy.

Dnešným návrhom sa zlepší schopnosť členských štátov odhaľovať daňové podvody, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a bojovať proti nim. Od všetkých poskytovateľov služieb kryptoaktív – bez ohľadu na ich veľkosť alebo miesto, kde pôsobia – sa v ňom totiž vyžaduje, aby oznamovali transakcie klientov, ktorí sú rezidentmi v EÚ. Smernica má takisto stanoviť spoločnú minimálnu úroveň sankcií pri závažnom nedodržaní predpisov, akým je napríklad úplná absencia oznamovania napriek administratívnym upomienkam. Komisia okrem toho navrhla rozšíriť oznamovacie povinnosti finančných inštitúcií tak, aby sa vzťahovali aj na elektronické peniaze a digitálne meny. Zároveň navrhla rozšíriť rozsah automatickej výmeny informácií na cezhraničné záväzné stanoviská, ktoré využívajú majetné fyzické osoby.

Viac..  Počet nelegálnych príchodov migrantov do Európy bol vlani najvyšší za šesť rokov

Ďalšie kroky

Návrh spočíva v zmene smernice o administratívnej spolupráci (DAC) a je v súlade s iniciatívou OECD týkajúcou sa rámca vykazovania kryptoaktív (CARF) a so zmenami spoločného štandardu oznamovania OECD (CRS).

Navrhovaný text sa predloží Európskemu parlamentu na konzultáciu a Rade na prijatie. Predpokladá sa, že nové požiadavky na oznamovanie, pokiaľ ide o kryptoaktíva, elektronické peniaze a digitálne meny, nadobudnú účinnosť 1. januára 2026.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

bitcoin

Európska únia je bližšie k spoločným pravidlám pre kryptotrhy

Aj napriek výkyvom popularita kryptoaktív rastie, Európska únia preto vyzvala na potrebu prijatia jasných pravidiel. …

Consent choices