Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Program Erasmus+: 35. výročie oslávilo výsledky i budúcnosť programu

V Bruseli sa konalo posledné podujatie na oslavu jubilejného 35. roku programu Erasmus+. Program Erasmus+ bol vytvorený v roku 1987 a medzičasom poskytol možnosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, pracovať či pôsobiť ako dobrovoľník v zahraničí takmer 13 miliónom ľudí. V nasledujúcich rokoch umožní mnohým ďalším učiť sa a zapájať sa do nadnárodných projektov.

Na stredajšom podujatí sa účastníci podelia so svojimi skúsenosťami, dojmami i názormi na minulosť a budúcnosť programu. Svoju účasť prisľúbil podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života, Margaritis Schinas a komisárka pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Marija Gabrielová, ako aj predsedníčka výboru pre kultúru v Európskom parlamente Sabine Verheyenová a český minister vzdelávania, mládeže a športu Vladimír Balaš.

Zakladatelia programu, účastníci a zamestnanci pracujúci na národnej či európskej úrovni programu Erasmus+ sa zapoja do rozmanitých tematických skupín a workshopov venovaných okrem iného prioritám programu, osvedčeným postupom a dejinám programu. Záver podujatia bude venovaný výstave fotografií mladých ľudí, ktorí využili cestovné poukazy DiscoverEU, ako aj umeleckému predstaveniu.

Rovnako je dnešné podujatie príležitosťou predstaviť výročnú správu programu Erasmus+ za rok 2021 a sprostredkovať poznatky o vplyve novozavedených činností. Podľa správy Erasmus+ len v roku 2021, a to napriek náročnému globálnemu kontextu, podporil takmer 19 000 projektov s účasťou vyše 70 000 organizácií. Vďaka tomu mohlo študijný pobyt v zahraničí absolvovať vyše 648 000 učiacich sa, zamestnancov a mladých ľudí a medzi nimi 65 000 osôb s nedostatkom príležitostí. Je to jasným znakom, že program naďalej obohacuje každodenný život občanov Európy i ľudí za jej hranicami a teší sa narastajúcemu počtu účastníkov. Toto celodenné podujatie možno sledovať aj online. Je posledným z radu osláv zorganizovaných na európskej úrovni i v krajinách pridružených k programu. Osobitná webová stránka venovaná 35. výročiu uvádza kľúčové údaje a svedectvá bývalých účastníkov programu Erasmus+.

Program Erasmus+ v roku 2023 bude v nadväznosti na Európsky rok mládeže naďalej zabezpečovať, aby sa v Európskej únii i za jej hranicami venovala pozornosť názorom a záujmom mladých ľudí. Na to zvýši počet aktivít pre mladých ľudí financovaných z jeho zdrojov. Okrem toho, že program podnecuje aj projekty na podporu zelenej transformácie vo všetkých sektoroch vzdelávania, takisto podporuje úsilie o uhlíkovú neutralitu, keďže propaguje udržateľné spôsoby dopravy a environmentálne zodpovedné správanie.

Zároveň budú jeho projekty a činnosti podporovať záväzok EÚ voči zlepšovaniu zručností a rekvalifikácii, čím zabezpečia cenný príspevok k plánu vyhlásiť rok 2023 za Európsky rok zručností.

Súvislosti

Erasmus+ bol vytvorený v roku 1987, keď poskytol príležitosti na vzdelávaciu mobilitu 3 000 univerzitným študentom. V priebehu rokov sa výrazne zmenil: nepretržite sa modernizoval, rozširoval a otváral aj pre krajiny, ktoré na počiatku neboli doň zapojené. V roku 2014 sa program premenoval na Erasmus+, aby aj jeho názov zachytával skutočnosť, že sa rozšíril na všetky oblasti vzdelávania, ako aj na mládež a šport. Odvtedy ponúka ľuďom všetkých vekových kategórií príležitosti objavovať iné krajiny, pretože sú doň zapojené rozmanité účastnícke organizácie.

Viac..  EK predstavila iniciatívu zameranú na podporu sociálneho dialógu na úrovni EÚ

Dnes je jedným z najznámejších a najobľúbenejších programov EÚ. Doteraz sa doň zapojilo takmer 13 miliónov ľudí. Ponúka príležitosti na spoluprácu a mobilitu v školskom vzdelávaní pre žiakov i učiteľov, v odbornom vzdelávaní a príprave, vo vysokoškolskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých, ako aj projekty pre učňov, mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a aj pre športových trénerov (od roku 2023).

Po ruskom útoku na Ukrajinu program Erasmus+ zaručil čo najväčšiu možnú flexibilitu pri realizácii projektov v snahe poskytnúť podporu ukrajinským žiakom a študentom, ako aj vyučujúcim. V období 2021 – 2027 disponuje Erasmus+ celkovým rozpočtom vo výške 26,2 miliardy eur, ktoré dopĺňa ďalších 2,2 miliardy eur z externých nástrojov EÚ. Plánuje podporiť ešte viac účastníkov a projektov v Európe i za jej hranicami. V súčasnom programovom období sa doň začlenila aj iniciatíva DiscoverEU. Vďaka mimoriadnemu financovaniu poskytnutému v súvislosti s Európskym rokom mládeže 2022 táto novinka znamená, že na rok 2022 je k dispozícii 70 000 cestovných poukazov.

Každý verejný či súkromný orgán pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môže prostredníctvom výzvy na predkladanie projektových žiadostí požiadať o financovanie. Pomoc pritom poskytujú národné agentúry programu Erasmus+, ktoré sa nachádzajú v každom členskom štáte EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu, ako aj Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.

Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na rok 2023 bola otvorená 23. novembra 2022. Program Erasmus+ s ročným rozpočtom vo výške 4,2 miliardy EUR zintenzívnil v roku 2023 podporu začleňovania, aktívneho občianstva a demokratickej účasti, ako aj zelenej a digitálnej transformácie v EÚ i na medzinárodnej úrovni. Od roku 2023 bude zahŕňať nové opatrenie na podporu športových trénerov: umožní im účasť na projektoch mobility, čo rozšíri možnosti cezhraničnej spolupráce a učenia sa priamo aj na miestne športové organizácie a ich zamestnancov.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Erasmus

Výzva Erasmus+ na rok 2023 otvorená: 4,2 miliardy eur na podporu mobility a spolupráce

Komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na rok 2023 v rámci programu Erasmus+. Program Erasmus+ …

Consent choices