Tanky, armáda. PHOTO: © European Union 2011 - EP

Euroópska komisia urýchľuje investície do vojenskej mobility

Európska komisia (EK) urýchľuje financovanie 35 projektov vojenskej mobility na podporu prepravy vojakov a vybavenia po transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T). Projekty majú pomôcť európskym ozbrojeným silám lepšie, rýchlejšie a v dostatočnom rozsahu reagovať na krízy, ktoré vypuknú na vonkajších hraniciach Európskej únie (EÚ) aj mimo nich. Ich rozpočet sa zvýšil z 330 miliónov eur na 616 miliónov. Komisia o tom informuje na svojej webstránke.

Projekty, tak ako sa uvádza v Akčnom pláne vojenskej mobility 2.0, podporia členské štáty a partnerov pri vytváraní dobre prepojenej a bezpečnej siete vojenskej mobility. Zahŕňajú modernizáciu šiestich železničných mostov, výstavbu dvoch nízkorýchlostných traťových úsekov pre dlhšie a ťažšie vlaky v Nemecku na koridore Severné more – Baltské more, kúpu viacúčelového ľadoborca s hybridným pohonom na zvýšenie kapacity v prístave v Rige, modernizáciu dvoch cestných úsekov pozdĺž Vie Balticy blízko litovsko-poľských hraníc, modernizáciu železničnej infraštruktúry v rumunskom prístave Konstanca a výstavbu nového mosta cez rieku Prut spájajúceho Rumunsko a Moldavsko.

Viac..  M. Beňová: Vynaliezavosť páchateľov núti k posilňovaniu pravidiel proti praniu špinavých peňazí

„Výsledky našej druhej výzvy na vojenskú mobilitu v rámci Nástroja na prepájanie Európy odrážajú potrebu členských štátov Európskej únie zlepšiť dvojaké využitie nášho dopravného systému. Išlo o vysoko konkurenčnú a preplnenú výzvu s víťaznými projektmi v 17 krajinách. Teší ma, že niektoré projekty v Nemecku, Rumunsku a Poľsku priamo riešia zlepšenie infraštruktúry na líniách solidarity, našich koridoroch používaných na dovoz a vývoz z Ukrajiny,“ vyjadrila sa eurokomisárka pre dopravu Adina Vălean. Komisia vyplatí granty, ktoré spolufinancujú celkové odhadované náklady projektu. Budú pritom vyplatené skôr, ako sa pôvodne plánovalo.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

EÚ: Veľká Británia sa bude podieľať na projekte vojenskej mobility

Na základe žiadosti Spojeného kráľovstva o účasť v projekte Vojenská mobilita Stálej štrukturovanej spolupráce (PESCO) …

Consent choices