europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rok 2023 v europarlamente: Aké témy možno očakávať?

Obnoviteľná energia, obehové hospodárstvo, migrácia a online bezpečnosť sú na programe europarlamentu v roku 2023.

Digitálna transformácia

V budúcom roku sa v Parlamente bude diskutovať o kryptomenách, umelej inteligencii, polovodičoch a zdieľaní údajov. Poslanci sa v januári dohodnú na pozícii k právnemu rámcu pre umelú inteligenciu, ktorého cieľom je zaviesť spoločný regulačný a právny základ pre umelú inteligenciu v súlade s hodnotami EÚ. Bude sa zameriavať na konkrétne aplikácie a možné riziká.

Vo februári sú na programe rokovania o pravidlách pre kryptomeny s cieľom chrániť spotrebiteľov a stanoviť záruky proti manipulácii s trhom a finančnej trestnej činnosti.

Poslanci Parlamentu budú pracovať aj na akte o údajoch, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá na reguláciu zdieľania údajov pri používaní prepojených produktov alebo súvisiacich služieb. Cieľom je uľahčiť prechod medzi poskytovateľmi cloudových a iných služieb spracovania údajov. Zavádzajú sa ním aj ochranné opatrenia proti nezákonnému medzinárodnému prenosu údajov poskytovateľmi cloudových služieb.

V súvislosti s celosvetovým nedostatkom polovodičov spôsobeným pandémiou Parlament stanoví svoju pozíciu k Aktu o čipoch, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby EÚ disponovala základnými zručnosťami, nástrojmi a technológiami, ktoré jej umožnia stať sa lídrom v tejto oblasti. Cieľom je pomôcť dosiahnuť digitálny a ekologický prechod, ako aj napomôcť navýšeniu výroby a predchádzať problémoom v dodávateľskom reťazci.

Politická reklama

Parlament bude diskutovať o pravidlách, ktoré majú zabezpečiť spravodlivejší a otvorenejší demokratický proces v EÚ a zabrániť pokusom o manipuláciu verejnej mienky zvýšením transparentnosti platenej politickej reklamy.

Migrácia

V nadväznosti na dohodu o spoločnom pláne v oblasti migrácie a azylu zo septembra 2022 medzi Parlamentom a Radou budú europoslanci pracovať na návrhoch v rámci Nového paktu EÚ o migrácii a azyle. Ten zahŕňa riešenie riadenia migrácie, postupov preverovania, rámca pre presídľovanie a azylových postupov EÚ.

Prečítajte si viac o opatreniach Európskeho parlamentu na riešenie migrácie.

Dekarbonizácia

Európsky parlament bude naďalej pracovať na dosiahnutí klimatickej neutrality prostredníctvom dekarbonizácie všetkých odvetví hospodárstva. V záujme dosiahnutia cieľov v balíku “Fit for 55” budú poslanci hlasovať o nových normách CO2 pre osobné autá a dodávky, zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, novom rámci pre vnútorný trh s vodíkom, znižovaní emisií metánu a fluórovaných skleníkových plynov. Ďalej budú rozhodovať o nových pravidlách, ktoré majú zabrániť spoločnostiam vyhýbať sa emisným pravidlám EÚ presunom výroby do zahraničia, a ambicióznejších cieľoch pre systém obchodovania s emisiami.

Viac..  M. Beňová: Extrémny rast cien potravín je už dnes pre mnohých ľudí neúnosný

Energetika

Obnoviteľná energia zohráva zásadnú úlohu pri plnení Európskej zelenej dohody pri dosahovaní klimatickej neutrality do roku 2050 a väčšej energetickej nezávislosti. Cieľom EÚ je zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie na 40 % do roku 2030, aby sa dosiahol cieľ Únie znížiť emisie skleníkových plynov. Parlament bude pracovať aj na ambicióznejších cieľoch znižovania spotreby energie na úrovni EÚ.

Obehové hospodárstvo

V rámci prechodu na obehové hospodárstvo bude Parlament pracovať na nových požiadavkách na ekodizajn konkrétnych skupín výrobkov, ako sú kuchynské spotrebiče, počítače a servery, elektromotory a pneumatiky tak, aby boli odolnejšie, znovu použiteľné a menej škodlivé pre životné prostredie. Poslanci budú pracovať aj na pravidlách pre novú stratégiu, aby sa textílie dali viac opakovane používať a recyklovať, aby sa riešili problémy tzv. rýchlej módy (fast fashion) a textilného odpadu a budú sa tiež zaoberať cieľmi pre EÚ na zníženie potravinového odpadu.

Práva pracovníkov

Začiatkom roka 2023 budú európski zákonodarci rokovať o nových pravidlách na zlepšenie pracovných podmienok ľudí pracujúcich prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem v EÚ. V súčasnosti pracovné právo EÚ nechráni práva pracovníkov platforiem. Návrh zahŕňa zabezpečenie právneho statusu zamestnania, ktorý zodpovedá skutočným pracovným dohodám, podporu a zlepšenie transparentnosti, ako aj spravodlivosti a zodpovednosti práce v týchto platformách.

Pranie špinavých peňazí

Parlament bude pracovať aj na nových pravidlách na boj proti praniu špinavých peňazí a obmedzenie financovaniu terorizmu.

Európske podujatie mládeže

Parlament pozve mladých ľudí na Európske podujatie mládeže 2023 v Štrasburgu a online 9. – 10. júna, aby spoluvytvárali a podieľali sa na formovaní budúcnosti Európy.

O mam

Avatar
Consent choices