Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rezort hospodárstva zaslal EK na notifikáciu návrh ďalšej schémy pomoci pre podniky

Ministerstvo hospodárstva SR zaslalo Európskej komisii na notifikáciu návrh ďalšej schémy pomoci na zmiernenie dopadov vysokých cien elektriny a zemného plynu. Ako informuje rezort, v prípade úspešnej notifikácie bude mať Slovensko v roku 2023 k dispozícii ďalší nástroj pomoci pre priemysel. „Využitie tohto rámca bude závisieť od disponibilných rozpočtových zdrojov a dohody so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami,“ uviedol štátny tajomník ministerstva Peter Švec. Európska komisia už prijatie žiadosti a začiatok posudzovania potvrdila.

Pripravovaná schéma ponúka štyri možnosti pomoci líšiace sa podmienkami a intenzitou. Oprávnenosť žiadosti sa bude napríklad posudzovať podľa algoritmu, do ktorého bude vstupovať spotreba, jednotková cena za rok 2021 a 2022. Podmienkou vyplatenia pomoci bude v troch zo štyroch možností medziročný pokles EBITDA oproti roku 2021, a to minimálne o 30 % a viac. V prípade vyhlásenia výzvy bude opatrenie financované z verejných prostriedkov s možnosťou prefinancovania z finančných prostriedkov Európskej únie. O uvedenú pomoc zatiaľ nie je možné požiadať.

Viac..  Komisia víta skutočnosť, že Ukrajina berie vážne korupciu

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Komisia schválila Slovensku 9 miliónov EUR na podporu autobusových spoločností

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 9 miliónov EUR na podporu autobusových spoločností v …

Consent choices