kamionisti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Cestní dopravcovia si budú môcť prenajať nákladné vozidlá z iných štátov Európskej únie

Dopravné spoločnosti na Slovensku si budú môcť prenajať určitý počet nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie aj bez ich evidencie v SR. Umožní to novela zákona o cestnej doprave, jej návrh predložilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR na medzirezortné pripomienkovanie trvajúce do 19. januára 2023. Domáci cestní dopravcovia si v súčasnosti môžu prenajať iba vozidlo evidované na Slovensku. Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť 6. augusta tohto roka.

Novela prevezme smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie zo 6. apríla 2022, ktorou sa mení smernica o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru z roku 2006. Cieľom úpravy je zvýšenie produktivity, flexibility a konkurencieschopnosti podnikov v cestnej doprave. Prenájom vozidla evidovaného v inom členskom štáte EÚ nesmie presiahnuť šesť mesiacov v jednom kalendárnom roku. Prevádzkovateľ cestnej dopravy bude môcť počas celého prenájmu používať len taký počet týchto vozidiel, ktorý dosiahne najviac 25 % z celkového počtu nákladných vozidiel. Ak má cestný dopravca menej ako štyri nákladné autá, môže používať jedno prenajaté vozidlo.

Novela tiež upravuje odborný dozor a kontrolu aj oblasť taxislužby. Pri prevode držby vozidla alebo zmene jeho vlastníctva na osobu, ktorá nie je prevádzkovateľom taxislužby, dopravný správny orgán vyradí také vozidlo z evidencie bezodkladne po tom, čo sa o tom dozvie. Osvedčenie vozidla taxislužby stratí platnosť dňom vyradenia z evidencie. Na vozidlá taxislužby sa vzťahuje jednoročná lehota technickej a emisnej kontroly. Dôvodom spresnenia sú prípady, kedy prevádzkovateľ takéto auto predá súkromnej osobe a nepožiada o jeho vyradenie z koncesie na výkon taxislužby, pričom nový vlastník, resp. držiteľ vozidla nemôže urobiť zmenu v koncesii udelenej prevádzkovateľovi taxislužby. Stáva sa aj to, že držiteľ musí podrobiť vozidlo kontrole, evidované stále ako vozidlo taxislužby, hoci ním už nie je.

Viac..  Europarlament posúdi neohlásené cesty zákonodarcov

Vozidlá taxislužby, ktoré nesplnia podmienky podľa zákona o cestnej doprave v navrhovanom znení od 6. augusta 2023, budú vyradené z evidencie najneskôr do 31. decembra tohto roka. Dovtedy by mali stratiť platnosť aj koncesie so zaevidovanými vozidlami, ktoré nesplnia podmienky. Prevádzkovatelia budú môcť požiadať o udelenie novej koncesie aj pred uplynutím tej pôvodnej. Odňatie koncesie sa nebude uplatňovať v prípadoch, kedy koncesie stratili platnosť z dôvodu, že v nich boli zaevidované len vozidlá nespĺňajúce podmienky podľa zákona o cestnej doprave.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

vlak

EK schválila slovenskú schému vo výške 30 mil. EUR na podporu intermodálnej nákladnej dopravy

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 30 miliónov EUR na podporu prechodu nákladnej dopravy …

Consent choices