Farma, poľnohospodárstvo. PHOTO: © European Union 2011 - EP

Ceny poľnohospodárskych produktov boli vlani vyššie ako v roku 2021

Ceny poľnohospodárskych produktov boli v roku 2022 podstatne vyššie ako v roku 2021 pre takmer všetky hlavné kategórie produktov, ako aj pre kľúčové poľnohospodárske vstupy. Ako referuje štatistický úrad Európskej únie Eurostat, naznačujú to prvé odhady indexov poľnohospodárskych cien.

Tie smerovali nahor pre tri hlavné dôvody. Prvým bolo narušenie globálnych poľnohospodárskych trhov spôsobené ruskou inváziou na Ukrajinu. Rusko a Ukrajina sú hlavnými vývozcami obilia, pšenice, kukurice, olejnatých semien, predovšetkým slnečnice, a hnojív. Druhým dôvodom bolo rozsiahle sucho, pri ktorom sa očakáva zníženie výnosov z plodín vrátane krmovín, ako je napríklad seno používané ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Tretím boli iné inflačné tlaky, v neposlednom rade náklady na energiu, keďže sa prijali opatrenia na postupné odstránenie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív, ktoré tiež zvýšili ceny energií.

Údaje Eurostatu naznačujú, že priemerná cena poľnohospodárskych tovarov ako celku v EÚ sa medzi rokmi 2021 a 2022 zvýšila o 24 %. Najprudšie vzrástli ceny obilnín (+ 45 %), vajec (+ 43 %) a mlieka (+31 %). V skutočnosti nastalo zvýšenie cien všetkých skupín výrobkov s výnimkou ovocia (-3 %).

Viac..  Nulové znečistenie: Nové požiadavky na zabezpečenie lepšej kvality pitnej vody a prístupu k nej

Prudký nárast cien zaznamenala aj priemerná cena tovarov a služieb, ktoré sa v súčasnosti spotrebúvajú v poľnohospodárstve, tzn. vstupy nesúvisiace s investíciami. V porovnaní s rokom 2021 nastal v rovnakom sektore nárast o 30 %. V rámci tohto sektora nastalo výrazné zvýšenie cien hnojív a zúrodňovačov pôdy (+87 %) a energií a mazív (+59 %).

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

vyrobne ceny

Ceny priemyselných výrobcov v Únii v novembri medzimesačne klesli o 0,9 %

Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v novembri medzimesačne klesli …

Consent choices