Monika Beňová, europoslankyňa SMER-SD. Photo: IG Monika Beňová

M. Beňová: Jednotný trh zohráva kľúčovú úlohu aj pri riešení krízových situácií

Jednotný trh Európskej únie je priestorom s voľným pohybom tovarov, služieb, osôb a kapitálu. Ide o tzv. štyri základné slobody. Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný aj 30. výročiu fungovania jednotného trhu.

Impulzom pre zriadenie spoločného trhu bola snaha o odstraňovanie obchodných prekážok, podporu zvyšovania hospodárskej produkcie, konkurencieschopnosti, či tlak na znižovanie cien,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Jeho vytvorenie po podpísaní Maastrichtskej zmluvy je jedným najvýznamnejších benefitov európskej integrácie.

Napriek tomu treba pripomenúť, že do dnešných dní nie je dokončený,“ zdôraznila europoslankyňa. Problémy vo fungovaní jednotného trhu sú spôsobované napríklad odlišnosťou daňových systémov jednotlivých členských štátov, nedostatočným rozvojom elektronického obchodovania, zaostávaním odvetvia služieb za tovarmi, či otázkami týkajúcimi sa uznávania odborných kvalifikácií.

Spoločný trh zároveň zohráva kľúčovú úlohu aj pri riešení krízových situácií v Európe. „Či už pri distribúcii zdravotníckeho vybavenia a vakcín v priebehu pandémie alebo pri zabezpečovaní diverzifikovaných dodávok energií počas súčasnej energetickej krízy,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  L. Ď. Nicholsonová vyzvala európske inštitúcie, aby konali v prípade ekologickej záťaže v bratislavskej Vrakuni

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

energeticka unia

30 rokov jednotného trhu: pre Slovákov jedna z najoceňovanejších výhod členstva v EÚ

EÚ tento rok oslavuje 30. výročie vzniku jednotného trhu. Jednotný trh patrí medzi najväčšie úspechy európskej integrácie …

Consent choices