PHOTO: © European Union 2023

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne?

Povinnosť zverejniť informácie o udržateľnosti sa dotkne prvých organizácií už v roku 2025. Podrobnosti o svojich aktivitách v oblasti životného prostredia, sociálnych aspektov a podnikového riadenia budú musieť vykázať za hospodársky rok 2024. Cieľom je stransparentniť údaje o vplyve ich modelu podnikania na udržateľnosť.

Veľké organizácie s viac než 500 zamestnancami by mali podľa existujúcej smernice Európskeho Parlamentu a Rady č. 2014/95/EÚ (NFRD) zverejňovať informácie o vplyvoch svojej činnosti, či už pozitívnej alebo negatívnej, vrátane vplyvov na spoločnosť. 

Mali by tak povinne podávať správy:

• o environmentálnych a sociálnych záležitostiach,

• o zamestnaneckých podmienkach,

• o ľudských právach a boji proti korupcii a úplatkárstvu,

• povinne popisovať svoje výsledky a politiky týkajúce sa vyššie uvedených tém a používané politiky riadenia firmy a dozorných orgánov.

Či už ste klient, investor, regulátor alebo zamestnanec, určite vás zaujíma, ako konkrétne spoločnosti prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju alebo ako znižujú svoj negatívny dopad na životné prostredie a prírodné zdroje. Moderným nástrojom na komunikáciu podnikovej udržateľnosti je práve „ESG“ – skratka troch kategórií hodnotenia  Environment (E) – životné prostredie, Social (S) – sociálne aspekty, Governance (G) – podnikové riadenie.

Rada EÚ definitívne schválila Smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov, čím rozšírila kritériá pre subjekty, pre ktoré bude povinné zverejňovanie podrobných informácií z hľadiska udržateľnosti. Táto smernica so zložitým názvom je známa pod skratkou „CSRD“. Prvým rokom, za ktorý bude potrebné zverejniť správu o udržateľnosti, je rok 2024.

Dotkne sa všetkých spoločností s kótovanými cennými papiermi na trhoch regulovaných EÚ (okrem mikropodnikov) a spoločností, ktoré spĺňajú 2 z 3 nasledovných kritérií:

  • výnosy >40 mil. EUR,
  • celkové aktíva >20 mil. EUR,
  • >250 zamestnancov.

Najnovší časový harmonogram pre povinnosti vyplývajúce z návrhu smernice CSRD je:

  • 1. januára 2024 – podniky, na ktoré sa už vzťahuje smernica o nefinančnom podávaní správ (v roku 2025 sa podávajú správy o údajoch za rok 2024).
  • 1. januára 2025 – veľké podniky, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahuje smernica o nefinančnom výkazníctve (v roku 2026 sa podávajú správy o údajoch za rok 2025).
  • 1. januára 2026 – kótované malé a stredné podniky, ako aj malé a nekomplexné úverové inštitúcie a pre kaptívne poisťovne (vykazovanie v roku 2027 o údajoch za rok 2026).

Vieme ako na ESG. Poradíme aj vám.

Podľa odhadov na základe predbežne stanovených kritérií, sa bude smernica CSRD priamo dotýkať okolo 700 – 800 spoločností na Slovensku. No nie je to úplne tak, dopad smernice a aplikovanie princípov ESG sa bude týkať, a v princípe sa už týka, ďaleko širšieho spektra spoločností. Dôvodom je aj jedna z úloh pre tieto povinné subjekty preukazovať, do akej miery sa riadia princípmi udržateľnosti a ESG kritériami aj ich dodávatelia, odberatelia, klienti, ako ich vnímajú zákazníci, stakeholderi, verejnosť a neziskové organizácie. 

V ČSOB sa touto témou intenzívne zaoberáme a stanovujeme si tie najvyššie ciele. Poradíme vám, ako sa dajú nové povinnosti zmeniť na príležitosti, ktoré aj vašu spoločnosť zmenia na modernú, na relevantného obchodného partnera, výborného zamestnávateľa a tiež aj atraktívny subjekt na investíciu. Odporúčame preto všetkým spoločnostiam bez ohľadu na ich zameranie a veľkosť aby sa minimálne začali zaoberať aplikovaním princípov a požiadaviek ESG dovnútra spoločnosti, zanalyzovali súčasný stav a pripravili si postupné kroky k implementácii štandardov udržateľnosti.

(PR).

Viac..  Europoslanci žiadajú od Európskej centrálnej banky väčšiu vyváženosť v boji proti inflácii

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

gabris

CPI Inflácia hľadá svoj strop, hovorí analytik Marek Gábriš

Spotrebiteľské ceny vo februári vzrástli medzimesačne o 1,1% a medziročne o 15,4%. Inflácia tak mierne zrýchlila z januárových 15,2%. …

Consent choices